We mogen het milieu niet vergeten

  2
  517

  Leestijd: 3 minuten.

  Je zou het een klein geluk bij een groot ongeluk kunnen noemen. De coronacrisis zet een forse rem op de economische groei en daarmee op de productie en het transport. Met als gevolg minder uitstoot van het broeikasgas CO2, met dus een positief effect op de klimaatverandering, hetgeen tot voor kort nog werd gezien als het grootste probleem dat op ons af komt.

  Toch staat minister Eric Wiebes, verantwoordelijk voor het klimaatbeleid,  er niet bij te juichen. Hij is eerder berustend. Zijn opdracht: Nog dit jaar de uitstoot van CO2 fors terugbrengen. Wiebes zet dus maar weer een flinke zak met subsidies klaar. Woningcorporaties kunnen hiermee huizen verduurzamen en de consumenten kunnen dan milieuvriendelijke spullen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe ijskast, aanschaffen.

  Maar dat zet op korte termijn weinig zoden aan de dijk. Om de uitstoot echt terug te dringen moeten de kolencentrales die de stroom opwekken minder gaan uitstoten. Ze krijgen een productieplafond opgelegd en ontvangen een compensatie voor de vermindering van hun productie. Hoe hoog dat plafond wordt, beslist Wiebes pas in het najaar. Hij houdt zijn hand aan een dim-schakelaar en hoever hij die aandraait hangt in feite af van de diepte van de coronacrisis. Als de productie en het transport fors minder worden, hoeven de kolencentrales minder de stroomproductie te verminderen.

  Als de economie weer aantrekt zullen de kolencentrales, die in het jaar 2030 sowieso dicht moeten zijn, hun productie flink moeten verminderen en moet de overheid dus veel compensatie gaan betalen. Bijna verontschuldigend zegt Wiebes dat hij niet anders kan. De Hoge Raad heeft in het zogeheten Urgenda-vonnis bepaald dat de uitstoot van CO2 nog dit jaar forst terug moet. Met andere woorden: We mogen het milieu niet vergeten, zelfs als we dat bij de coronacrisis liever even zouden doen.

  Dat we het milieu niet mogen vergeten geldt ook voor minister Carola Schouten van landbouw. Zij heeft te maken met een uitspraak van de Raad van State, die een streep zette door het stikstofbeleid, met als gevolg dat onder meer de bouw van veel woningen en de aanleg van wegen niet door kan gaan . De uitstoot van stikstof tast natuurgebieden aan en die zijn in Nederland fors achteruit gegaan. De bewindsvrouw trekt in de komende tien jaar 300 miljoen euro per jaar uit om de natuurgebieden te herstellen. Maar dat is dweilen met de kraan open, als de uitstoot van stikstof door industrie, transport en landbouw niet fors wordt teruggebracht. Daarom komt er ook nog eens zo’n 200 miljoen euro per jaar beschikbaar om de uitstoot terug te dringen.

  Dat uitgerekend de minister van Landbouw hiermee belast is, is niet toevallig. De grootste veroorzakers van de uitstoot van stikstof in de natuur zijn de boeren. Carola Schouten houdt vast aan haar beleid dat ze boeren niet wil dwingen om te stoppen met hun bedrijf. De helft van de 200 miljoen gaat naar maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen door milieuvriendelijker te produceren. De andere helft is voor boeren die vrijwillig stoppen met hun bedrijf.

  Minister Carola Schouten maakt hiermee zowel natuurbeschermers als boeren ongelukkig. De landbouworganisaties zien liever dat een groter deel van het geld gaat naar stimuleringsmaatregelen. De natuurbeschermers denken dat het allemaal onvoldoende is om de uitstoot echt terug te dringen. Het gaat hoe dan ook om een duur pakket van maatregelen, waarvan de uitvoering vooral afhangt van provinciebesturen die de  vergunningen verlenen voor uitbreiding van bedrijven.

  In tijden van crises denken we graag aan een tijd waarin die crisis nog niet bestond. Maar we kunnen de klok niet terugdraaien. Daarom zie we reikhalzend uit naar het herstel van onze economie. Dan kunnen we ons weer als vanouds druk maken over het klimaatprobleem en het milieu.

   

   

   

   

   

   

  2 REACTIES

  1. Ik heb vertrouwen in alle politici die echt niet buigen naar links, of naar rechts. Alle politici niemand uitgezonderd strijden keihard voor alle lieve en beste burgers. We zien dat telkens weer, er hoeft maar ergens een brandje te zijn of onze politici komen aanrennen om de brand te blussen. Of het nu corona is of het milieu. Al onze politici staan paraat.

  2. Nu we toch moeten betalen voor Z-EU middels het noodfonds voor corona, en de financiële regels van de EU voorlopig worden losgelaten, kan dit er ook wel bij. Dan wordt het begrotingstekort nog wat hoger dan de 95 miljard waar ze nu van uit gaan. Van de EU mag het, dus geen man overboord.
   De vraag is echter wat er na corona gebeurt. Moeten we dan drastisch bezuinigen om weer binnen de EU-norm te komen? Ik weet zeker dat dat Z-EU dat niet zal doen; hun begrotingstekort zal veel hoger blijven dan is toegestaan. Nou is dat niks nieuws want Duitsland en Frankrijk mochten dat ook ongestraft in de beginjaren van deze eeuw.

   Ons land is altijd het beste jongetje van de klas geweest. Ik vind dat wij dat maar eens moeten loslaten. Als Z-EU ongestraft mag doorgaan dan mogen wij dat ook; zijn we ook van de geldstroom van Noord naar Zuid af. If you can’t beat them join them.

  Comments are closed.