Whatever it takes in het kwadraat

  9
  644

  Leestijd: 2 minuten.

  En jawel hoor, de Europese Centrale Bank is er achter dat de halve euro-economie op instorten staat. En nu gaat het niet meer om wat zwakke landen die speculatie tegen de euro uitlokten. Met de toverkreet ‘whatever it takes’ kreeg de vorige ECB-president Mario Draghi die speculanten nog terug in hun hok.

  De nieuwe ECB-presidente, Christine Lagarde, staat voor een heel andere uitdaging. Het gaat nu om het ‘echie’, de kans dat het hele mooie ambitieuze euro-project uitmondt in een drama is niet langer denkbeeldig. Landen terug naar hun eigen munt of een opsplitsing tussen de neuro- en de zeuro-landen. Oftewel het sterke noorden loskoppelen van het zwakke zuiden.

  Draghi kocht voor ruim 3000 miljard leningen op van banken in ruil voor cash, een proces dat tot op de dag van vandaag nog doorgaat. Lagarde zegt nu nogmaals 3000 miljard klaar te hebben aan goedkope leningen voor de banken. En dat ook nog eens tegen een negatieve rente, banken hoeven minder terug te betalen dan ze opnemen, een volstrekt nieuw fenomeen en het beste bewijs dat het nu echt menens is.

  De banken moeten al die miljarden doorsluizen naar bedrijven die klappen krijgen van de corona-economie. Volgens de ECB zal de euro-economie in het tweede kwartaal liefst 15% krimpen, over het hele jaar zit er een daling van 5 tot 12%. Tegelijk is aan de overkant van de plas één op de vijf Amerikanen werkloos.

  Tel het allemaal maar even op en het is duidelijk dat de wereldeconomie voorlopig nog wel even groggy is. Blijkbaar gokt de ECB nu meer op niet langer gratis geld voor de banken, maar zelfs geld met een bonus. Daarom werd het opkoopprogramma niet verder verruimd, had toch geen zin gehad als je geld kunt krijgen met geld toe. Lagarde wil ook ‘fragmentatie’ in de eurozone tegen gaan, ze bedoelt dat landen als Italië en Spanje niet erg veel duurder aan geld moeten kunnen komen dan de sterke noordelijke landen. Het is maar de vraag wat de markt daarvan vindt en of men dat wil gaan uittesten. Het enige antwoord dat Lagarde dan nog heeft is de geldpersen helemaal op volle toeren laten draaien. Het lijkt er op dat de prijs om de euro-economie te redden en de eurozone als geheel overeind te houden heel erg hoog gaat worden. De financiële crisis en de Griekenland-crisis waren kinderspel.

  En wie gaat ooit al die duizenden miljarden aan geldschepping terugbetalen. Niemand dus, of was het het fenomeen dat inflatie heet in combinatie met de brave Europese belastingbetaler die hetzij rechtstreeks hetzij via zijn pensioen mede opdraait voor de rekening. Maar ook de species van de uit te melken Europese belastingbetaler wordt zeldzamer.

  9 REACTIES

  1. Met 6000 miljard staat er per Nederlander dik 17.000 euro aan ‘Europese staatsschuld’ (5% ECB-aandeel) die wordt opgebouwd. ? Hoe lang zal het duren tot die ‘onzichtbare’ Europese staatsschuld die van de Nederlandse overvleugelt (+/- 26.000 per persoon)? Anderzijds: ook China, Japan, Groot Brittannië en de USA doen aan monetaire financiering (geld bijdrukken) om deze crisis te bestrijden. Maar monetaire financiering is verboden volgens het verdrag van Maastricht. Vanwege de Duitse grondwet die Duitsland dan verplicht: uit de euro te stappen. Dankzij het trauma geld bijdrukken ten tijde van de Duitse Weimarrepubliek. Duitsland ging aan geldontwaarding failliet. En Eurobonds als oplossing wil het Noorden niet. Da’s de superstaat EU creëeren.
   Tja, de corona-rapen zijn gaar aan’t worden. Onderliggend lijden blijkt dan telkens de ‘stimulerende’ doodsoorzaak. De staat Italië ligt op de IC. Griekenland 2.0 een redding via ESM-leningen wil Italië niet. Dan staat zij (terecht) onder curatele. DAN moet zij terug naar de lire. Maar DAT wil de EU niet.

   • Vervolg:
    Wie o wie is nu het probleem?
    Overigens voor de goede orde: bij de officiële eurobonds zoals die in vroegere tijden bedacht waren hoorde een Europees ministerie van financiën die bepaalde hoeveel budget een land kreeg. Begrotingsdiscipline was hierbij toch ook een sleutelwoord en DAT is nu net het ‘soort’ eurobonds die Italië ook (weer) niet wil.
    Want zelfstandig geld uitgeven is HAAR soevereiniteit en die ze nooit wil opgeven.
    Geld gezamenlijk lenen dat wel. Verantwoordelijk delen noemt zij dat. Solidariteit zelfs. Maar een verantwoording delen op haar begrotingszaken dan is het ineens handen thuis! We zijn soeverein! Tja, krenten uit de financiële pap plukken noem ik dat. En de Italiaan verwijt de Nederlander dan juist krenterig te zijn?
    Wie o wie is hier de grootste politieke krentenpikker?
    Wat een corona-venijn.
    De Fransman/vrouw overigens schat ik. Want die krijgt vanaf 62 jaar staatspensioen. Een treinmachinist zelfs met 55 jaar. Geen Macron die daar wat aan kan doen. Want gele hesjes… Maar een grote mond dat ie in Europa heeft! Eurobonds! Solidariteit! Dokken Nederland…

    • Interessant, laat – zie mijn eerst stuk 4 mei 8.37 – nu het Duitse Constitutionele Hof een uitspraak doen over het ‘geld bijdrukken’ van Draghi (zie link’s).
     Vooral ook de interpretatie als je NRC of NOS neemt. Het lijkt wel tegenovergesteld. NRC (1) daarin zegt het Duitsche hof: ECB beleid is illegaal. De NOS (3) doet echter voorkomen alsof het Duitsche Hof illegaal bezig is. Link 2 houdt wat meer het midden aan.
     Gedonder dus. Want mag Lagarde nu wel of niet de corona-crisis monetair gaan financieren. En wie is de baas hier over Duits belastingsgeld. En al het belastingsgeld van de burgers der lidstaten? De ECB? Of te wel, een meerderheid van directeuren daarin gevormd door Zuid-Europese lidstaten?
     https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/05/duits-constitutioneel-hof-ecb-opkopen-zijn-illegaal-a3998730
     https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-050520-064/Duits-hof-beveelt-ECB-opkoopprogramma-aan-te-passen.aspx
     https://nos.nl/artikel/2332851-duitse-grondwettelijk-hof-kritisch-over-opkoopprogramma-ecb.html

     • Niet alleen Duitsland is kritisch op het opkoopbeleid van de ECB, ook dhr. Knot van de DNB die deel is van de ECB. Artikel 123 van het Verdrag van Maastricht verbiedt immers monetaire financiering. Daar ‘schuurt’ de ECB al aan met het opkoopbeleid van Draghi. Maar als Lagarde aan de wensen van Zuid-Europa toegeeft en zelfs dat beleid verruimt is monetaire financiering een vaststaand feit aan het worden. Het verdrag van Maastricht wordt hier geschonden en het is de Europese spaarder en pensionaris die dan de rente-betalingen van Zuid-Europese landen betalen.
      Het is m.i. een vorm van onteigening om de eurozone intact te houden. ‘Legale’ (?) diefstal op Europese schaal omdat bepaalde landen weigerden de begrotingsregels te volgen. Voornamelijk Frankrijk en Italië.
      In hoeverre is dat ‘illegale’ ECB beleid ‘juridisch’ houdbaar?
      https://www.geotrendlines.nl/deutsche-bank-negatieve-rente-ruineert-het-financiele-systeem/
      https://nos.nl/artikel/2328533-nederlandsche-bank-tegen-het-loslaten-van-grenzen-bij-opkopen-schulden.html

     • Overigens: voor de geïnteresseerde lezer verwijs ik naar onderstaande link en wel naar de vetgedrukte kop: VERBOD OP KREDIETEN DOOR CENTRALE BANKEN. (Artikel 123) Dit verbod is bedoeld de euro te beschermen tegen het bijdrukken van geld om het economische beleid van lidstaten te financieren, iets wat voor de euro gebruikelijk was in bepaalde lidstaten. Vooral Duitsland heeft dit bedongen waar het bijdrukken van geld eens haar financiële systeem verwoestte. Logisch ook dat het Duitse Constitutionele Hof deze verdragsbepaling nauwgezet interpreteert. Curieus is evenwel dat het Europese Hof daar anders over denkt. Keurt hier de slager zijn eigen vlees? ?
      Is het voortbestaan van de eurozone (met Italië) belangrijker dan de regels en verdragsbepalingen? En zo ja: wat is juridisch een Europees Rechtshof of Verdrag dan nog waard? Is de EU zelf een ‘waarde gemeenschap’ of is zij vervallen tot een corrumperende institutionaliteit die alle ‘rechten’ opheft t.b.v. haar eigen (voort)bestaan? https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Economische_en_Monetaire_Unie

   • @Haasnoot
    Of Italië en Griekenland al niet genoeg zorgen baren, wil men nu ook brekebenen Albanië en Macedonië toevoegen aan de EU. Ze deugen niet, maar wij gunnen ze ook niet aan de Chinezen. Ik zou zeggen: laat die kneusjes maar reorganiseren door de Chinezen. Dat kost ons niets en dan hoeven wij onze Huawei’s binnenkort niet helemaal uit China te importeren. Wel even opletten met hun biologische en elektronische virussen. Volgens brandstichters zijn die dezelfde?.
    Bedenk dat wij in het verleden dezelfde streken uithaalden met Maçao en Hongkong. Nu is de EU de reus op lemen voeten. Laten we daar maar in berusten in plaats van met veel geld het Heilige Roomse Rijk van Macron na te streven.
    De geschiedenis kun je niet terugdraaien en teveel grootmachten op het toneel leidt maar tot oorlog.

    • @Holleman,
     Macron en alle federalisten misbruiken m.i. de corona-crisis en de Italiaanse financieringscrisis die nu ontstaat om juist dat Roomse Federale EU-rijk NU te stichten.
     Het zijn een m.i. stelletje gevaarlijk politieke opportunisten.
     Schijnbaar is het Duitse Constitutionele Hof nog de enige juridische instantie die dat nog in de weg staat.
     Opmerkelijk is ook dat de ECB met Duits belastingsgeld een kwart (!) van haar opkoopbeleid financiert (zie link). En ergste moet met nog gaan komen (zie het verhaal bovenin van de auteur). Geen wonder ook dat het Duitse Constitutionele Hof zo kritisch is en terecht. Er wordt namelijk een federale coup gepleegd met voornamelijk noord-Europees belastingsgeld.
     Het is voorwaar een grote schande!
     https://opiniez.com/2020/05/07/uitspraak-duits-constitutioneel-hof-legt-zware-druk-op-de-euro/johannes-vervloed/

  2. Op nuttige en goede dingen van onze maatschappij moest worden bezuinigd om de EU overeind te krijgen. Er moest nog meer worden bezuinigd om de EU vervolgens overeind te houden. Vele miljarden van óns belastinggeld werden en worden verspild aan volstrekt nutteloze zaken. Wat kregen we wel ? Regeringen hebben geen controle meer, banken hebben van onze economie een Potemkin-economie gemaakt en niets is nog wat het lijkt. De superrijken werden nog rijker, zelfs tijdens de vorige crisis, dát wel. Het heette dat de EU de Europese landen sterk zou maken tegenover de rest van de wereld, maar we zijn zelfs niet meer in staat om mondkapjes te produceren, of corona-testen te ontwikkelen. Zuid-Korea deed dat in slechts drie weken. Ik heb er geen twijfel aan dat de Potemkin-EU-burcht deze crisis niet zal overleven. Erg jammer van de instabiliteit en chaos die dat over ons zal brengen. Wie weet, wat dat nog zal brengen. Het was beter geweest als we er tijdig op ordelijke wijze een einde aan hadden gemaakt. Het was nog veel beter geweest als we hier nooit aan waren begonnen. De EU is een Europese tragedie.

  Comments are closed.