Wie betaalt de rekening?

  26
  476

  Leestijd: 1 minuten.

  De ambitie van het kabinet om de uitstoot van het broeikasgas C02 in 2030 te halveren ten opzichte van het huidige niveau is haalbaar. Volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken kosten de maatregelen een half procent per jaar van wat we in Nederland met ons allen verdienen. Dat is minder dan we als consumenten in dit land aan rookwaar uitgeven.

  Toch waarschuwde de VVD-bewindsman dat de plannen wel betaalbaar moeten blijven, omdat er anders geen draagvlak zal zijn in de samenleving voor dit beleid op de lange termijn. Het kabinet zal er naar streven de kosten voor de huishoudens beperkt te houden.

  Wiebes zei het dinsdag toen voorzitter Ed Nijpels de hoofdlijnen van een nog te sluiten klimaatakkoord had gepresenteerd. Wiebes was nauwelijks uitgesproken, toen de voorzitter van het CNV erop wees dat de kosten om een gewoon rijtjeshuis zonder aardgas te gaan verwarmen zo’n 18.000 euro bedragen. Het CNV wil er alles aan doen om dan toch de koopkracht van de gewone man op peil te houden.

  De hoofdlijnen van het klimaatakkoord zijn het resultaat van oer-Hollands polderen. Meer dan honderd partijen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid hebben er ruim vier maanden over gesproken en onderhandeld. De uitkomst gaat verder dan de financiële afspraken in het regeerakkoord. Het Planbureau voor de Leefomgeving PBL en het Centraal Planbureau gaan nu het onderhandelingsresultaat doorrekenen. Het kabinet komt, hoogstwaarschijnlijk op Prinsjesdag, met voorstellen. Daarna is het aan de Tweede Kamer om er een oordeel over te geven. Pas daarna, gestreefd wordt naar eind dit jaar, zal blijken of alle partijen die de afgelopen maanden ijverig onderhandelden over een klimaatakkoord er nog steeds achter kunnen staan.

  De haalbaarheid van het klimaatakkoord wordt vooral bepaald door het verdelen van de lusten en de lasten in de samenleving. Het gaat niet alleen over het stellen van normen aan de uitstoot van broeikasgas, maar ook om het verstrekken van subsidies en om “beprijzing” of wel om het principe dat de vervuiler betaalt, waarvan tot dusver weinig terecht komt.

  Ed Nijpels sprak dinsdag over een “mijlpaal” op de weg naar een klimaatakkoord. Op die weg zal in september, ondanks de economische voorspoed, weer stevig politiek gekibbeld worden over de koopkrachtplaatjes. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt de ambitie van het kabinet om het klimaat te verbeteren. Blijft over de vraag wie de rekening gaat betalen.

  26 REACTIES

  1. Over maatschappelijk draagvlak gesproken…
   Dit lees ik vandaag in het FD. De bouwers van windmolens rond een aantal dorpen in het noorden krijgen een dreigbrief van de bevolking die het zat zijn dat hun dorpen worden omsloten door grote windmolens. De emoties zijn zo hoog opgelopen dat ze dreigen in actie te komen. Dat deden ze al eerder door bij een ‘molenboer’ kettingen op zijn land te leggen, zodat hij met zijn tractor en andere apparatuur, vast zou lopen.
   Nu zeggen ‘ze’ in een brief niet in te kunnen staan voor de veiligheid van personeel. Dat ze weten waar men woont, rijdt, sport etc. etc. ‘T is nu aan de bouwbedrijven verstandig te zijn en de molens de molens te laten anders….
   Tja. De politiek luistert niet en plompt de molens groot als ze zijn, rondom rustieke dorpen in het noorden. De windmolen boeren varen er geldelijk wel bij, die vinden het niet erg. Maar zijn buren moeten wel tegen deze kolossen aankijken. ‘T zet kwaad bloed in de gemeenschap. Kwaadbloed dat kolkt tot grote hoogte en wellicht tot erger leidt…
   Burgerlijke ongehoorzaamheid. Dreigbrieven zelfs… Loopt hier een (oude) situatie uit de hand?
   ‘T is een teken aan de bestuurderswand. Want reusachtige molens verschijnen straks in’t hele land…
   Maatschappelijk draagvlak moet je wel verdienen. Ik wed dat die bewoners geen cent krijgen, maar wel alle last. Terwijl die boer lekker een vette elektriciteitsboterham bij loopt te verdienen…
   https://fd.nl/ondernemen/1262275/bouwers-van-windmolens-in-noorden-bedreigd

  2. Onlangs zag ik op Arte (Duitsland) de zeer bezienswaardige documentaire “Rusland von oben”.

   Toen ik zag wat een milieuvervuiling wordt veroorzaakt door hun industrie m.n. in het verre Oosten, kwamen alle voorgestelde maatregelen tot verbetering hier me lachwekkend voor.
   Ik kreeg het gevoel dat daar in een dag net zoveel milieuvervuiling plaats vindt als hier in een jaar.

   In sommige gebieden ligt de gemiddelde leeftijd 10 !! jaar lager “dank”zij de enorme troep die daar door de industrie wordt uitgestoten.

   Droom lekker verder over een wereldwijde
   Co2-reductie, milieuverbetering enz. mijnheer Nijpels, Groen-Linksers en idealisten!

  3. Het klimaatakkoord wordt ook wel uitgelegd als een afleidingsmanoeuvre voor de BTW verhoging naar 9% volgend jaar.
   Op de basisbehoeften.
   Ik vind het ook wel frappant dat dit helemaal achter de horizon is verdwenen.

   • @mike
    Nog zo’n afleidingsmanoeuvre: terwijl iedereen te hoop loopt tegen het afschaffen van de dividendbelasting, wordt de verhoging van de BTW zonder noemenswaardig verzet ingevoerd, terwijl dat iedereen veel harder treft.

  4. Ik heb een simpele reactie: er is tenminste iets gedaan. Niet voldoende, maar toch. We kunnen eindeloos afwachten tot er een compleet plaatje is, waar alle vervuilers met grote inzet aan gaan werken. Dan is één ding duidelijk: veel te laat. Nu geldt wat minister Jan de Koning lang geleden al zei: “Als niet kan wat moet, moet maar wat kan”. Verder is in dit verband ook de uitspraak “Het beste is de vijand van het goede” veelzeggend. Die paar procenten waaraan nu gewerkt gaat worden, zijn een mooi begin van alles wat nog komen gaat. En Nederland geeft de richting aan, zowel inhoudelijk als in politieke stijl. Alle zwartkijkers in dit land zouden ook eens een paar seconden de positieve elementen kunnen proberen te vinden. Want meer dan een paar tellen is niet nodig.

   Aan de heer Haasnoot: U gebruikt hieronder het woord ‘euforisme’. Dat is geen Nederlands. Het maakt voor uw boeiende betoog nogal uit of u euforie of eufemisme bedoelt, beide wel correct Nederlands.

   • Bla, bla, bla.
    U praat over mooie dingen die anderen mogen betalen en arm zullen maken. Da’s altijd lekker positief en makkelijk. Realisme is iets anders dan dromen.
    Dan maak ik liever wat taalfoutjes….
    Verder is het altijd hetzelfde met u. Gezeur in de marge. Niets over de inhoud. Maar zoals u al zei: u houdt van simpele reacties… Ik noem het kleingeestig, maar daar kunt u niets aan doen of beter gezegd, u kunt het niet laten het te doen.
    Bedankt voor uw ‘wijze’ input. Zo ken ik u weer.
    Simpel is het. Voegt niets toe… Stoort hoogstens… op een belangrijk onderwerp.

    • Het zijn altijd de burgers die betalen, via belastingen en prijzen van producten of diensten, soms direct, soms via een lange omweg. Andere geldbronnen zijn er namelijk niet.

     En verder, uw denigrerende toonzetting siert u niet. De lezers hier zullen dat ook opmerken.

  5. Na het stralende politieke euforische daalt, als de fall-out van een nucleair vermogen, het besef langzaam maar zeker neder over onze hoofden. Wat gaat dit klimaatakkoord werkelijk opleveren, aan CO2-besparing? Worden de CO2-lasten wel evenredig verdeeld, zoals het hoort? Heel duur spraken de hoge dames en heren aan klimaattafels. Ze waren er allemaal, zij die maatschappelijke belangen dienden. Maar waren dat wel de belangen van het volk?
   Want CO2 vervuiling, ons leefklimaat, van de hele planeet en dat van volgende generaties, staat hier op’t spel. Het is voorwaar een nucleaire optie. Die CO2 fall-out.
   Maar wat zagen zij over’t hoofd?
   Dat, dames en heren, sijpelt langzaam door in’t nieuws. Hierbij de eerste berichten…
   Vijf grote punten, vijf zware CO2-vervuilers, daar waar de werkelijke CO2 winst is te behalen, worden ontzien. Da’s toch ongehoord? Dat kan toch niet? Is de klimaatnood dan helemaal niet zo groot? Prevaleren als van ouds nog steeds de economische belangen? Da’s toch dom? CO2 hartstikke krom!
   De klimaattafel van ‘t volk – natuurlijk zonder dat volk – om en nabij verantwoordelijk voor 20% van de CO2 fall-out, daar was het snel beklonken en gezien… Wellicht daarom het politieke euforisme misschien? Om een ‘bepaalde’ werkelijkheid te verbloemen?
   Maar hoe zit het evenredigheid van de andere belangen. Die grote overgebleven 80% fall-out van ‘onze’ klimaatbom. Daar aan de tafels der echte grote vervuilers (!) 80% da’s een hoop!
   Zo te horen (zie links) helaas… pover… Niet echt naar behoren.
   Dus GroenLinks, u heeft nog wat te doen. CO2 Groen eerst… Dan links wat betreft de poen..
   Daar aan die andere tafels dan die van de gebouwde omgeving van het volk. ‘T is al met al als je het leest weer eens heel beschamend…
   http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/07/het-totale-onvermogen-van-de-overheid-omtrent-het-klimaatakkoord/
   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/deze-vijf-taboes-bleven-onbesproken-aan-de-klimaattafel~b4a4a5b9/

   • @Haasnoot
    Goede analyse: “Ze dronken een glas. Ze deden een plas. En de zaak bleef zoals zij was”. Behalve natuurlijk voor de belastingbetaler.
    Als je het vulkaangeweld in de rest van de wereld ziet en de ontbossing van Borneo en Brazilië, dan weet je dat al die dure pogingen om hier de CO2-uitstoot te verminderen slechts fröbelen in de marge is.

    Ons wordt een vijandbeeld van Rusland aangepraat, opdat we duur Amerikaans schaliegas kopen i.p.v. Russisch gas (goed voor de Amerikaanse handelsbalans) en we in een wapenwedloop met Rusland verzeild raken (ook goed voor de Amerikaanse handelsbalans), die net als ten tijde van Reagan ten doel heeft Rusland uit te putten, te destabiliseren en zo via nieuwe Berezovsky’s en Chodorovsky’s greep te krijgen op de immense bodemschatten van Siberië.

    Laten we naar Afrika emigreren, want dat loopt straks leeg naar Europa: daar heb je geen verwarming nodig en dat loopt niet zo gauw onder water als de zeespiegel stijgt.

   • Het Financieel Dagblad windt er geen doekjes om. Zij vindt het beleid van Wiebes een (gevaarlijke) kolossale gok. Ten eerste spreekt zij de minister tegen op zijn woorden dat het financieel allemaal wel gaat meevallen. Simpelweg omdat het klimaatakkoord een puzzel is waarvan vele puzzelstukjes nog niet bekend zijn. Het overzicht ontbreekt. Wat Wiebus gerusteld beweerd kan nog helemaal niet beweerd worden…
    De angst is ook dat Nederlands plotselinge voortrekkers rol de bevolking een gigantische rekening gaat opleveren, terwijl het een mondiaal probleem betreft en met een wereldaandeel van 0,5% van de CO2 uitstoot al dat geld in werkelijkheid geen zoden aan de dijk zet.
    Tevens merkt het op dat men hypocriet over de industrie doet. Het FD noemt Action als voorbeeld. Het groeit zo hard dat het elke werkdag een filiaal opent in Nederland opent. Maar haar spullen die slechts van korte levensduur zijn, worden met oceaanstomers uit Azie gehaald en hebben een kolossale CO2 afdruk. In de geest van het klimaatakkoord zou zo’n winkelketen niet eens mogen bestaan concludeert de krant, danwel een flinke CO2 belasting op haar goedkope producten moeten betalen… Maar daar doet het klimaatakkoord of Wiebes niets aan..
    Verder verbaast het zich dat het CO2 neutrale kernenergie geheel niet in de energieplannen wordt meegenomen. En ook dat er niet in Europees verband wordt gewerkt, immers CO2 beperkt zich niet tot de grenzen. En de VVD gaat juist prat op Europese samenwerking. Maar hierin juist niet? Is er plotseling een Alleingang… Nederland besteedt straks heel veel geld, vreest het AD – althans de burger want daar komt het toch op neer – maar voor wat?
    https://fd.nl/opinie/1261684/de-kolossale-gok-van-het-klimaatakkoord

  6. “Wiebes was nauwelijks uitgesproken, toen de voorzitter van het CNV erop wees dat de kosten om een gewoon rijtjeshuis zonder aardgas te gaan verwarmen zo’n 18.000 euro bedragen”

   Waarom niet net als de buurlanden buitenlands gas ?
   En het hele huis hoeft niet verbouwd te worden.
   De meeste burgers weten nog niet wat hen boven het hoofd hangt.
   Hier zou een demagoog best weleens gebruik van kunnen gaan maken.
   Allen lijkt deze lobby niet meer te stoppen.

   • Zoals ik al eerder gezegd heb: als ik gedwongen van het gas af moet komt er een elektrische ketel en meer niet. Gas wordt duurder en elektriciteit goedkoper volgens Wiebes. Een investering van € 2000 en dat is het. En de spouwmuur isolatie van minder dan € 1000,- .
    Dat dat een probleem is voor het elektriciteitsnet is het probleem van de overheid.

    De overheid mag besluiten om het gas af te sluiten maar niet hoe je je dan je huis verwarmt; daar gaan ze niet over dus laat je niets wijs maken.

  7. Ook zonder die financiële onderbouwing vrees ik dat dit energieaccoord een zeer kostbare zeperd gaat worden.

   Nu we Groningers schadevergoeding moeten betalen voor inzakkende huizen, sluiten we accuut onze gasmijnen, hopende dat verdere verzakking buiten de garantietermijn van de Staat valt.

   Er is nog genoeg gas in Rusland en straks kunnen we waterstof door gasleidingen laten stromen, maar de Tweede Kamer (98% Alfa’s) besluit om gasleidingen af te breken omdat ze denkt dat speldje Nederland in zijn eentje de opwarming van de aarde kan stopzetten. Aangemoedigd door paragnost Nijpels en quasi-fysicus Samson.

   Hypermoderne centrales in de Maasvlakte moeten dicht. We importeren wel elektriciteit die het buitenland met inefficiënte steenkool-centrales opwekt. Methode Pilatus.

   Terwijl Trump goede maatjes met Poetin wil worden mogen wij van hem geen gas uit Rusland importeren, maar moeten de de verhouding met Rusland op scherp zetten door onze defensie-uitgaven naar 2% op te hogen. Is daar al rekening mee gehouden naast de verspillingen van het energieaccoord?

   Zet u maar vast over 10 jaar de parlementaire enquete in uw agenda over hoe Nederland zo dwaas heeft kunnen handelen en de burgers aan de bedelstaf heeft gebracht. Tegen die tijd zetten we weer gewoon een butagasfles in onze tuin.

  8. De verdeelsleutel (klimaatakkoord) van de 49 megaton minder CO2 uitstoot in 2030 is: (zie AD-link)
   Gebouwde omgeving – 3,4 megaton
   Landbouw – 3,5 megaton
   Mobiliteit – 7,3 megaton
   Industrie – 14,3 megaton
   Elektriciteitsopwekking – 20,2 megaton
   Dit te samen opgeteld is overigens 41,3 megaton. Resteert een tekort van 7,7 megaton (?) en dat is in dit plaatje al dik de hoeveelheid van de gebouwde omgeving en de landbouw te samen… maar dat terzijde.
   Interessant is dat die 49 ton ‘slechts’ 25% van de totale Nederlandse CO2 uitstoot genoemd wordt. Dus de CO2 teller moet totaal zo’n 200 megaton bedragen, als men in 2050 CO2 neutraal zou willen zijn. M.a.w. Tussen 2030 en 2050 resteert nog zo’n 150 megaton CO2 (en dus aan kosten) om ‘te laten verdwijnen.’
   We hebben het dus nu nog over een kwart (tot 2030) waarvan we al weten dat de gebouwde omgeving rond de 500 miljard (is meer dan de hele Nederlandse staatsschuld!) gaat kosten. Waarvan 235 miljard de transitiekosten voor de 8 miljoen huishoudens is en 265 miljard voor kantoren en bedrijfspanden. Toch brengt deze half biljoen (!) euro kostende operatie de kleinst mogelijke besparing op : 3,4 miljard megaton.
   Dus op zo’n gewenste besparing van 49 megaton (in 2030) is dat grofweg 7% voor een prijskaartje van 500 miljard (= gelijk aan het Europese ESM-fonds voor de laatste eurocrisis waarmee Griekenland, Portugal, Ierland en de Spaanse bankensector gered werd!)
   Ik vraag mij in oprechte verbazing af: is dit niet een volslagen absurd gegeven?
   Zeker op een totaaluitstoot van ongeveer 200 megaton (te reduceren in 2050 bij een CO2 neutrale economie) is die 3,4 megaton gebouwde omgeving slechts een schamele besparing van 1,7%….
   Da’s toch te gek voor woorden? Dan rest mij toch drie vragen…
   A – is het niet wijzer om voor die 500 miljard kostende reductie van 1,7% CO2 uitstoot gewoon gas te importeren (kost 4 stikstoffabrieken van slechts 4 miljard euro om geïmporteerde aardgas om te zetten naar laagcalorisch Gronings aardgas)
   B – Wat voor astronomisch bedrag aan kosten overblijft voor de resterende 98,3 % CO2 uitstoot ‘te laten verdwijnen’? (Wellicht de equivalent van 10 eurocrisis?)
   C – En natuurlijk ook wie gaat en – nog beter – KAN dit eigenlijk betalen?
   Tenslotte: het vreemde van het ‘gasloos maken’ van de gebouwde omgeving is dat, hoewel je dat wel zou denken, Nederland helemaal niet gasloos wordt! Want de Nederlandse regering blijft namelijk gewoon aardgas importeren omdat aardgas in Nederland nodig blijft. (Zie link 2)
   Wat klopt er hier in dit geschetste plaatje niet?
   Link 1 – https://www.ad.nl/economie/dit-gaan-we-merken-van-de-co2-jacht~ae3d8aea/
   Link 2 – https://opiniez.com/2018/06/05/van-gas-los/gjvanulzen/

   • Ha Ronaldo,

    Als ik de megatonnen in je lijstje optel kom ik op 48,7 megaton, dat is afgerond wel degelijk 49 megaton. Ik vermoed dat je een rekenfout gemaakt hebt dus.

    Waar de 500 miljard vandaan komt die u noemt kan ik niet helemaal volgen, in ieder geval niet uit de twee linkjes onder uw bericht. Het lijkt mij nogal overdreven. Ik dacht begrepen te hebben dat er aan de klimaattafels met banken gesproken is, die met een product gaan komen dat het mogelijk maakt om het benodigde geld te lenen (gekoppeld aan het huis ipv aan de persoon), waarbij de afbetaling gelijk of minder zal zijn dan de kostenbesparing die het energiezuinig maken van het huis oplevert.

    • Ha Jeroen,
     Bedankt!
     Ik heb dat bedrag in het Financieel Dagblad laatst gelezen maar ik kan het artikel niet zo snel vinden. Hieronder in ieder geval twee links over de kosten van het gasloos maken van woningen. In link 2 zie je vermeld dat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dit op 235 miljard schat. Aedes koepelorganisatie van de coöperaties (link 1) die ongeveer 1/3 van de woningen bezit becijferd het op 108 miljard. Vermenigvuldig het met 3 en je hebt een landelijk totaal van dik 300 miljard. Maar behalve woningen bestaat de gebouwde omgeving ook uit kantoren, winkels en andere bedrijfspanden. Ook die moeten gasloos worden. Dan kom je ongetwijfelt rond een bedrag in de orde van grote van een slordige 500 miljard. Natuurlijk, de rekenmeesters van het CBS mogen het nog gaan becijferen, dus bij gebrek aan beter hanteer ik voorlopig deze cijfermatige benadering…. Maar dat het astronomisch wordt dat is met al deze indicaties wel zeker.
     Overigens: dat aan een huisgebonden lening is wel aardig, maar daar schiet een starter niet veel mee op. Alle huizen worden plotseling een stuk duurder. En wat het terugverdienen van een lage energierekening betreft: wie zegt dat die laag blijft? Onze ‘betrouwbare’ overheid? Door alles te elektrificeren (zie link 3) zal de vraag naar elektriciteit met 50% toenemen (schaarste maakt de prijs meestal juist duurder) dus moet de overheid het elektriciteitsnetwerk verzwaren, kosten ??? (100, 200?) miljard euro, die u ongetwijfeld gaat betalen via de elektriciteitsrekening….
     Trouwens: die extra elektriciteit wordt waarschijnlijk dan toch gemaakt met Russisch aardgas… Hoezo zijn we gasloos?
     Affijn ik houd het op zo’n half biljoen euro in totaal. U kunt me er op ‘afrekenen’ als de CBS cijfers komen… Misschien zit ik er naast en is het meer…
     Link 1 – https://www.ad.nl/politiek/huurhuizen-van-het-gas-af-rekening-108-miljard-euro~a140f01a/
     Link 2 – https://50pluspartij.nl/actueel/2619-energietransitie-kosten-ouderen-eerlijk-delen
     Link 3 – https://www.rug.nl/news/2018/05/electrification-will-cause-major-increase-in-gas-demand-in-the-netherlands

   • Je hebt volstrekt gelijk; er klopt helemaal niets van.
    Tenzij ze weer iets bedacht hebben waar we ook voor mogen opdraaien; de uitstoot van een aantal (arme) landen binnen de EU bijvoorbeeld of een niet genoemd deel van de multinationale industrie.
    En dat is volstrekt niet denkbeeldig bij onze belazeroverheid.

   • Ronaldo, je maakt een foutje; in totaal is het inderdaad iets meer dan 48 megaton aan CO2 uitstoot.

    Maar het AD zegt ook dat dit slechts 25% van de “broeikasgassen” is die ons land per jaar uitblaast. CO2 is een van de vele broeikasgassen maar niet het enige. Welke andere broeikasgassen betreffen dan die overige 75% waar we maar niets aan doen?
    Kortom, we pakken de peanuts aan waarvoor ze de burgers kunnen belasten en doen niets aan de grootveroorzakers van de opwarming. Dit zal aan de opwarming vrijwel niets veranderen vrees ik.

    • Bedankt! Inderdaad daar zeg je iets zeg. Er wordt alleen over CO2 neutraal gesproken… En dat kost al een vermogen.
     Overigens waarschuwen de gemeenten al voor het ontstaan van een nieuw fenomeen in Nederland. Klimaatarmoe… (zie link 1)
     Maar ja, het echte probleem – bevolkingsaanwas – wordt natuurlijk niets gedaan. Net als de economie, het is groei, groei, groei…
     100.000 per jaar komen er in Nederland mensen bij. Da’s een kleine stad als Zoetermeer. Elk jaar maar weer… en dat terwijl de autochtone bevolking krimpt. Zo blijft de CO2 ook maar toenemen.
     Overigens: Wiebus heeft het er over dat het klimaat akkoord maar zo’n 3 miljard per jaar extra kost. Ondertussen haalt het ministerie van Financieen dit jaar al zo’n 5 miljard aan milieubelastingen op.
     Alleen wordt het niet voor het klimaat of de transitie gebruikt hoor. Welnee dat gaat gewoon naar de algemene pot. (Link 2)
     Je wordt gewoon moe van die mensen.
     https://www.ed.nl/binnenland/pas-op-voor-armoede-door-gasprijs~ad600f3d/

    • @Eigenzinnig,
     Interessante link zeg. Als ik het goed zie – kolom jaar 2016 – produceren we in Nederland 294,4 megaton broeikasgassen.
     Daarvan is 165,7 megaton CO2 en ‘slechts’ 18,6 megaton het broeikasgas methaan… Waarvan de landbouw dan wel maar liefst 12,8 megaton produceert, en de gebouwde omgeving (opgenomen in div.) bijna niets…
     Nu is methaan wel 23x een sterker broeikasgas dan CO2. (Zie link)
     Betekent dat nu dat 12,8 megaton methaan het equivalent van 294,4 megaton CO2 vertegenwoordigt??
     Dus meer dan de totale CO2 uitstoot (165,7) van heel Nederland?
     Terwijl de landbouw ontzien wordt…
     Hebben we dan niet een probleem mensen? Als je methaan omzet naar een equivalent van CO2 dan verhoogt het wel de emissiekracht van de totale 165,7 megaton CO2 naar een totaal naar ruwweg 600 megaton CO2 uitstoot per jaar! Dan hebben we toch een probleem??
     Daar hoor ik toch niemand over…
     Dat maakt die 3,4 megaton CO2 besparingsoperatie (tot 2030) gebouwde omgeving voor pakweg een paar honderd miljard euro wel een hele dure druppel op een gloeiende plaat… Dan wordt dat klimaatakkoord toch totaal onzinnig verhaal beste mensen? Of zie ik dit nu geheel verkeerd?
     Iemand?
     https://www.hier.nu/themas/klimaatwoordenboek/methaan-ch4-het-sterke-neefje-van-co2

     • Ronaldo, goed dat je door hebt hoe we belazerd worden; het hele klimaatakkoord is een verhaal voor de Bühne. en zet echt geen zoden aan de dijk.
      Trouwens wel grappig dat de Overheid overduidelijk de cijfers heeft maar shopt als het er om gaat wie er moet betalen. Dit gaat uitsluitend over het generen van werkgelegenheid en niet over het stoppen van de opwarming.

  9. Dit is de ambitie van het kabinet en niet van de meeste burgers.
   En vooral als je ziet dat de oppermachtige bedrijfslobby nu al begint met te dreigen en het eisen van subsidie. Omdat andere landen dat niet doen en de industrie toch concurrerend moet blijven, toch?

   We zouden natuurlijk ook de energietransitie ook kunnen financieren door de kosten daarvan te korten op de EU-bijdrage van ons land; andere lidstaten weigeren immers mee te doen.
   Als die landen wel gedwongen meedoen net als wij burgers moeten, heeft de industrie een argument minder.
   Maar ja, de ambities van Rutte zitten dat in de weg.

   • O ja, en naast het eigenhuis gasvrij maken ook nog de auto elektrisch maken.
    Een elektrische auto is voor de meesten onbetaalbaar maar hoe moet je dan naar je werk als je buiten je woonplaats werkt en ook de kinderen nog naar school moet brengen? Met openbaar vervoer is dat niet te doen. Dat gaat dus veel ontslagen en werkloosheid betekenen.
    Ik voorzie voorts dat er niemand meer naar het buitenland op vakantie kan, als vakantie er überhaupt nog inzit.

    Je kunt natuurlijk meteen voorspellen wat er gebeurt als het bedrijfsleven wel ontzien wordt; looneisen van 10% of meer per jaar en eisen voor een forse verlaging van de inkomsten- en andere belastingen. Uiteraard zijn vooral gepensioneerden de klos maar die telden toch al niet mee bij de overheid.

    Bedenk maar goed overheid, dat mensen zich niet goedschiks als een citroen laten uitknijpen voor jullie ambities.

   • @Eigenzinnig,
    Zag gisteren op de tv zowel Wiebes als een meneer van de werkgeversorganisatie VNO-NCW met een ernstig gezicht verklaren dat de burger niet op kosten gejaagd mocht worden…
    Tja… een VVD’er en een VNO-NCW’er die het voor de burger opneemt??
    Aan een stuk door zei die meneer wel dat de jaarlijkse kosten voor de industrie van – slechts – 1 miljard voor de CO2-transitie een onrendabele investering is en door de regering – lees burger/belastingbetaler – vergoed moest worden…
    Milieu-investeringen zijn dus onrendabel?? De toekomst van de Aarde is onrendabel? Hoe durf je het te verzinnen! Daar valt mijn mond van open… En nu, Wiebes, VVD? Wie gaat dit onrecht betalen?!
    Ik adviseer de regering onmiddellijk de CO2-emissie kosten voor de industrie te vertienvoudigen!! Zodat het wel RENDABEL wordt!
    Wat een schande toch mensen, dat rijke bedrijven die 80% van de vervuiling veroorzaken het lef hebben dat onrendabel te noemen en via de regering pogen de burger er mee op te zadelen!!! Want dat is wat hier gebeurt!
    Ik word even onpasselijk van zoveel egoïsme. Het zijn toch eigenlijk milieu-terroristen die uit puur geldgewin de aarde zo goedkoop mogelijk vervuilen. Het is toch om toch om te huilen dat zo’n VNO-NCW meneer met een stalen gezicht dan op de tv beweert: maar de burger moet niet op kosten gejaagd worden…
    Misdadig!
    Hierbij een link uit het Financieel Dagblad. In vergelijk met de transitiekosten van de burger (alleen dan het onderwerp gasloos gebouwen) geschatte kosten 235 miljard euro (opbrengst 3,4 megaton CO2 besparing) schat de industrie ‘slechts’ 15 tot 20 miljard aan kosten te hebben (voor 14,3 megaton CO2 besparing) tot 2030. Maar wil die dus vergoedt zien….
    Laat dat nu zo beetje 10 jaar dividendbelasting zijn (tot 2030) die de VVD – met name Wiebes en Rutte – nu net ‘weggeven’ heeft…
    https://fd.nl/economie-politiek/1261295/industrie-vraagt-vergoeding-voor-onrendabele-co-kosten-die-oplopen-tot-1-mrd-per-jaar?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-lunchupdate&utm_medium=email&utm_content=20180710&s_cid=672

  Comments are closed.