Wie lekte over het hacken?

  22
  513

  Leestijd: 2 minuten.

  Groot nieuws: de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben cruciale informatie weten te onderscheppen van een Russische hackgroep en daarmee het FBI-onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 enorm geholpen. De media stonden er gisteren bol van. Uiteraard waren de ministers van Rutte III vreselijk in hun nopjes met prestaties van onze bloedeigen polderspionnen. Ze konden niet op de zaak zelf ingaan, want geheime diensten moeten in beslotenheid kunnen opereren, maar in algemene zin verklaarden minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), minister Ank Bijleveld (Defensie) en premier Mark Rutte ‘trots’ te zijn dat AIVD en MIVD zulk goed werk verrichten.

  De bewindslieden lieten het niet bij deze constatering. Ze grepen de internationale primeur dankbaar aan om er nog eens op te wijzen hoe belangrijk het is dat de geheime diensten over ruime mogelijkheden beschikken om digitale data te achterhalen. Gelukkig is er een nieuwe wet op komst die ze die mogelijkheden biedt: de vernieuwde Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, beter bekend als de sleepwet, waarin de bevoegdheden van de diensten aanzienlijk worden uitgebreid.

  Helaas bestaat er tegen deze wet nogal wat verzet. Tegenstanders vrezen dat die misbruikt zal worden om de privacy van burgers met voeten te treden. Ze hebben het voor elkaar weten te krijgen dat over de wet een referendum wordt gehouden. Dat vindt plaats op 21 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, waardoor een behoorlijke opkomst gewaarborgd lijkt. En de ervaring leert dat kiezers bij referenda de neiging hebben massaal anders te stemmen dan op het Binnenhof was gehoopt.

  Dat hoeft geen ramp te zijn. Bij raadgevende referenda kan het kabinet de uitkomst altijd naast zich neer leggen. Dat deed het in eerdere gevallen ook. Maar prettig is het natuurlijk niet om de volkswil steeds maar te moeten negeren, zeker niet als er flink wat kiezers een stem hebben uitgebracht.

  Het uitlekken van het huzarenstukje van AIVD en MIVD, minder dan twee maanden voor het referendum, komt voor het kabinet dan ook als een geschenk uit de hemel. Rutte besteedde gisteren een groot deel van zijn wekelijkse persconferentie aan het aanprijzen van de zo bekritiseerde sleepwet. Die wet is echt nodig voor de opsporing van terroristen, zo onderstreepte hij. Ook Ollongren liet zich niet onbetuigd, en Bijleveld en diverse van haar collega’s deden dat al evenmin.

  Zo enthousiast verdedigde het kabinet zijn sleepwet dat je je opeens ging afvragen: hoe is het nieuws over AIVD en MIVD eigenlijk bij Nieuwsuur en de Volkskrant (want die hadden de scoop) terecht gekomen? Ze moeten getipt zijn, dat kan niet anders. Nu zijn geheime diensten doorgaans zo gesloten als een pot. Ze zullen niet zomaar uit zichzelf met journalisten gaan praten. Iemand moet ze opdracht hebben gegeven. Dat is vast iemand geweest die groot belang had bij het lek. Toch niet het kabinet zelf?

  22 REACTIES

  1. Het valt me op, dat sinds het Oekraïnereferendum ‘we’ schijnbaar ontzettend last van de Russen hebben, althans de regering, ik heb er nog niet een gezien. Het zijn natuurlijk digitale Russen maar sinds de associatie hebben we ‘schijnbaar’ naast Oekraïners er Russen bijgekregen…
   Logisch zult u zeggen, die leven er ook. Maar aangezien onze regering voor de Oekraïners zijn – zijn ‘we’ automatisch tegen – en in cyberoorlog (?) zelfs verwikkeld met Rusland.
   Ik dacht toch echt dat de Unie ons welvaart en vrede bracht.
   Dat eerste geldt overigens niet voor gepensioneerden. Die krijgen van Draghi de rekening, of te wel, rekenrente gepresenteerd. Via onze ‘gezamenlijke’ euro… Dat laatste is nu ook schijnbaar over. Eerst zetten ‘ze’ een nepnieuws/censuur buro op. En nu een Big Brother sleepwet…. Allemaal – zo zeggen ze – door/tegen de Russen. O ja, en natuurlijk wat terroristen…
   Zelfs de Raad van State had zware bedenkingen, maar ja, dat werd in deze ‘oorlogssituatie’ terzijde geschoven. Maar wat ik zelf het meest frappant vind: de regering kan met die wet het ‘slepen’ en ‘interpreteren’ van al onze gegevens aan een buitenlandse mogendheid uitbesteden… Delen, in vakjargon. Waar blijft nu de soevereiniteit van onze privégegevens? Eenmaal gedeeld, is voor altijd weggegeven… Zijn de Russen dan zo erg?
   Wat ook ernstig is, journalistieke bronbescherming verdwijnt. Klokkenluiders zullen verstommen. Dankzij deze wet kunnen zij niet meer vermommen. Misschien waren ze beter niet met de Oekraïne begonnen…. Dan waren de Russen nog fijn.

    • Klopt Piet. Alleen was MH17 een tragisch ongeluk.
     Het was de Unie, althans twee leden ervan, die zo nodig Kiev moesten binnen macheren. Dat markeerde feitelijk het begin der dingen…
     Zoiets heet geo-politiek. Unie-politiek in dit geval…
     Tevens luidde dat – naar we nu weten – het einde van onze democratische vernieuwing (referendum), wellicht onze persvrijheid (Europees nepnieuws/censuurburo) en onze privacy (sleepwet) in.
     De macht van geopolitiek. Het is een ‘nieuwe’ Europese waarde…
     De twee heren van een Unie die vrede, welvaart en handel brengt liepen op een dag met een associatie-belofte Kiev binnen. Daarna begon een ‘burgeroorlog’, een ‘cyberoorlog’… en een ‘handelsboycot’.
     Zo is het allemaal begonnen.
     Ergens op een ‘pleintje’ in de Oekraïne, kwamen eens twee heren aan…

     NASCHRIFT REDACTIE: Tragisch ongeluk?

     • @redactie,
      Meer dan tragisch, inderdaad. Woorden schieten tekort.
      Maar MH17 markeerde niet het begin, het was wel een ‘ongelukkig’ gevolg van, van een oorlog die al ontstaan was… Ten beginne op dat plein. ‘Tragisch’ vanwege de ‘ongelukkige’ omstandigheden waarin onschuldigen de dupe worden van fouten gemaakt door drie landen…
      Nederland (Buza) was gewaarschuwd – er werden al veel vliegtuigen uit de lucht geschoten boven het oorlogsgebied maar waarschuwde (?) Schiphol (KLM) niet…
      Oekraïne – die hield desondanks – na al die verliezen (?) – het luchtruim open voor burgerluchtvaart als zijnde veilig (??)
      En natuurlijk – last but nog least – Rusland, die leverde – bediende (?) de buckinstallatie.
      Meer dan tragisch ja.
      Daar kan je een boek over schrijven.

      • Je verdient de hoofdprijs, namelijk voor het understatement van de eeuw. Dat neerschieten van de MH17 was geen “tragisch ongeluk” of het “ongelukkig gevolg van een oorlog”. Helemaal niet. Het was een bewuste actie van een nog te identificeren individu, die heel misschien niet wist dat het om een burgervliegtuig ging, waarin niemand ook maar iets met die oorlog te maken had. Dit was 100% vermijdbaar, als iemand aan de knoppen maar had opgelet of de leidinggevende even had nagedacht. En Rusland heeft alle schijn van betrokkenheid tegen door de feiten en hun manier van optreden en reageren.

       En verder vind ik de analyse van het optreden van beide heren in Kiev getuigen van een heel sterke overwaardering van dergelijke acties. Twee mannen die een paar minuten een menigte toespreken zouden de oorzaak zijn van een nog steeds durende oorlog tussen Oekraïne en Rusland? Dat geloof je toch zelf niet. Waarmee ik me overigens niet wil uitspreken als voorstander van dergelijke acties.

      • @Haasnoot. Ik vind je betoog wel steekhoudend. Waarom Piet het altijd opneemt voor de overheid, begrijp ik niet. Ik vermoed dat hij er gewerkt heeft. Zijn suggestie dat de Russen express MH17 neerhaalden is net zo speculatief als een andere theorie. Het is bovendien overschatting van het belang van Nederland. Amerika en Europa hebben een zwak moment van Gorbatsjov en Jeltsin gebruikt om de Sovietunie te destabiliseren en greep te krijgen op de natuurlijke hulpbronnen. Het resultaat: in de meeste staten van de Soviet Unie zijn ex-aparatsjik als dictators komen bovendrijven, waarmee het Westen goed (olie)zaken kan doen. Bij Oekraïne overspeelden ze hun hand en daarom is Rusland nu de gebeten hond. Men had op zijn klompen kunnen aanvoelen dat Rusland zijn strategische , ijsvrije, marinebasis aan de Zwarte Zee niet aan het instabiele Oekraïne en de facto aan het Westen zou overlaten. Daarvoor heeft Rusland in de 19de Eeuw op de Krim een gruwelijke oorlog met Engelsen en Fransen uitgevochten (Florence Nightingale). Ik zeg niet dat Russen lieverdjes zijn, maar ik begrijp dat zij een andere kijk op de gebeurtenissen hebben dan velen in het Westen. Dat is op zich geen nepnieuw!

      • @ Eric Holleman 3 februari 2018 at 18:16
       Inderdaad, goed gezien en geen geheim. Ik werk nog steeds voor de overheid en krijg veel info uit de eerste hand die anderen alleen met de grootste moeite kunnen krijgen.

      • Eric Holleman 3 februari 2018 at 18:16
       Een reactie om iets recht te zetten. Ik suggereer niet, dat de Russen de MH17 express neerhaalden, want dat zou ononderbouwd geklets zijn. Citaat: “Het was een bewuste actie van een nog te identificeren individu, die heel misschien niet wist dat het om een burgervliegtuig ging, waarin niemand ook maar iets met die oorlog te maken had. Dit was 100% vermijdbaar, als iemand aan de knoppen maar had opgelet of de leidinggevende even had nagedacht.”
       Misschien schept de term “bewuste actie” verwarring. Natuurlijk heeft er iemand bewust op een knop gedrukt, want zoiets doe je in een oorlogssituatie niet per ongeluk. Dat is wat ik bedoel. Alles wat er gebeurde was vermijdbaar, als iedereen had opgelet, nagedacht en conform gehandeld had. Ik geef zelfs nog de mogelijkheid, dat men heeft gemist dat het om een burgervliegtuig ging; ook een kwestie van opletten trouwens. Maar dat doet niets af aan die vermijdbaarheid.

       Verder zijn inderdaad alle theorieën nog speculatief, al heeft Rusland wel sterk de schijn tegen.

  2. Nog geen dag voordat Rutte zijn wekelijkse persconferentie met veel bravour en trompetgeschal geheel besteedde aan de “huzarenstukjes” van AIVD en MIVD, ondersteund door steunbetuigingen van Ollengren en Bijleveld, stond de Telegraaf vol met verhalen over malversaties en naar corruptie en bedrog riekende pensioenvermogens. Daar hoorde je Rutte met geen woord over reppen. Overvolle pensioenpotten werden door Lubbers geroofd voor het dekken van overheidstekorten. Nu zal “ons gespaard geld” wellicht verdwijnen naar pensioenen voor het Europees Parlement (daar zijn immers tekorten) en zuidelijke EU-lidstaten (die geen of nagenoeg geen pensioen hebben), omdat Brussel immers het toezicht op onze pensioenen heeft opgeeist. Ook heeft onze regering straks bergen geld nodig om de miljoenenschade in Groningen te kunnen betalen. En dan is het prettig als er nog een pot geld staat, die niet wordt uitgekeerd aan de rechtmatige eigenaren.
   Maar om op de AIVD en MIVD terug te komen: alles wat dit kabinet roeptoetert, ondersteund door de linkse publieke omroepen, over Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen wordt direct onderstreept en zo mogelijk flink aangedikt. Zonder overigens maar één klein bewijspuntje te tonen, als we tenminste de tekenfilmpjes met gehackte camera’s buiten beschouwing laten. Daarover kan Rutte immers niets zeggen “in het belang van de veiligheid”. A me oela. Er zijn genoeg pluspunten te vinden voor Donald Trump, maar dáár hoor je niets over. Zielige vertoning.

   • Het zijn toch vooral vermoedens, of bange verwachtingen, die je over onze pensioenen roept? Geen spoor van aannemelijk maken, laat staan bewijs.
    Ik heb niet kunnen ontdekken, waar en door wie het bericht over de Russische spionage werd aangedikt. Kun je die gelegenheid of persoon noemen? Bewijzen zou ik ook graag hebben, maar die zullen we nooit krijgen, net zo min als eventuele Russische bekentenissen.
    En die pluspunten van Trump zou je ook moeten detailleren, als je wilt. Er zijn de afgelopen week een aantal statistieken gepubliceerd waarin Trump wordt vergeleken met voorgangers. Er waren weinig positieve vergelijkingen te maken.

     • @HaSt
      Ik heb niet beweerd, dat Trump helemaal geen maatregelen neemt. Hij doet inderdaad veel, bijvoorbeeld deregulatie, want het is een bedrijvig mannetje. Maar jouw link, waarvoor dank, geeft ook aan voor wie die maatregelen voordelig zijn. En dat is niet de modale Amerikaan. Trump dereguleert heel sterk, waarmee bedrijven meer ruimte krijgen en burgers minder beschermd worden. Ik kan echt geen pluspunten ontdekken. Termen als autocratie, payday loans, controle op de toegang tot informatie zijn enkele voorbeelden uit het artikel. Wat mij betreft niet positief allemaal. Maar dat heeft natuurlijk te maken met mijn visie op een gezonde samenleving en die kan zeker verschillen van de jouwe.

      • Deregulatie . . . (terugdringing, stroomlijning of vereenvoudiging van wet- en regelgeving, om de economie te bevorderen en onnodig hoge kosten ten gevolge van ondoelmatige regelgeving te vermijden) . . . is op zichzelf al een hele prestatie; vooral na 8 jaar stagnatie (Obama).
       De maatregelen zijn juist vooral gunstig voor de modale amerikaan.
       Omdat de grote bedrijven meer banen gaan creeren levert dat meer banen op; bijvoorbeeld: https://www.telegraaf.nl/financieel/1554355/apple-pompt-miljarden-in-amerikaanse-banen; maar zo kan ik nog veel meer bedrijven opnoemen.

      • @HaSt
       “De maatregelen zijn juist vooral gunstig voor de modale amerikaan.”
       Dat is precies wat Trump beweert, ondersteund door een handvol economen aan Republikeinse zijde. Maar veel meer economen en heel veel Amerikaanse burgers zien die maatregelen als een grote klap voor veel modale Amerikanen. Het is op z’n best een kwestie van afwachten hoe het uitpakt en, vooral, geloven in de goede afloop.
       En natuurlijk is dereguleren een hele prestatie, maar het gaat om het effect ervan, toch?

   • @Winnie
    Je vindt dat het de schijn van nepnieuws heeft? Kun je dat toelichten? En hoe wordt hiermee eventueel de Sleepwet getraineerd (dit bedoel je waarschijnlijk i.p.v. gedraineerd?)

    • Een toelichting geven via dit kanaal kan ik helaas niet. Uit je reactie m.b.t. een typefout leid ik af dat ik, in een eerder stadium, op je tenen heb gestaan.

     • Op mijn tenen gestaan? Ik kan het me niet herinneren, dus dat viel gelukkig reuze mee.
      Wat betreft dat nepnieuws, een verwijzing naar een infobron volstaat al.

  3. Intussen bespioneren de Russen ons misschien ook; maar die hangen dat (verstandig) niet aan de grote klok.
   Misschien bespioneren ze ons niet; omdat ze ons te onbelangrijk vinden.

   Overigens is de relatie Cozy Bear (dit geval), Fancy Bear en de Russische geheime dienst onduidelijk.

   Inbreken in de DNC data kan nooit moeilijk zijn, gezien de hotmail account van Clinton.

  4. Rutte kan dan nog zo trots zijn op onze AIVD, het verraden van (digitale) spionnen is een misdaad tegen de staat en dient daarom streng gestraft te worden. Ook de journalisten die hun primeur belangrijker vinden dan de veiligheid van Nederland dienen gestraft te worden. Dit is onverantwoord gedrag en overstijgt het recht op vrije nieuwsgaring en publicatie.

   Als er gelekt is om electorale redenen, dan lijkt me dit een kabinetscrisis waard. Een argument vóór de sleepwet lijkt me dit niet. Kennelijk kunnen onze whizkids het ook zonder die wet.

   Maar misschien berust alles op de fantasie van Modderkolk en Bosch van Rosenthal. Bronnen kunnen/willen ze niet vertellen. Misschien moeten we alles maar als nepnieuws beschouwen als niet bewezen kan worden dat het waar is of als bewezen kan worden dat het niet waar is. Dan kunnen we veel berichten als broodjes aap ter zijde schuiven. Dat schept ook weer rust.

   • @Eric,
    “Kennelijk kunnen onze whizkids het ook zonder die wet.”
    Schijnbaar is de jongerenafdeling van D66 het roerend met u eens…. (zie link)
    Saillant detail: D66 minister Ollongren denkt daar heel anders over, zij is voor de wet – die overigens op het binnenland betrekking heeft niet (het geclaimde succes) het buitenland. Pikant genoeg vinden de D66-jongeren dat de ‘grondwettelijke recht’ op privacy hier niet geborgd wordt. Zij zijn tegen de wet. Rijst bij mij toch de vraag: indien er een grondwettelijk recht schijnbaar ‘veranderd’ wordt is daar dan geen twee derde meerderheid in de Kamers voor nodig??
    https://www.volkskrant.nl/opinie/opinie-aivd-succes-maakt-sleepwet-overbodig~a4563188/

  Comments are closed.