Wie schiet iets op met uitblijven van pensioenakkoord?

  17
  470

  Leestijd: 2 minuten.

  Maanden, zelfs jaren hebben werkgevers en vakbonden met elkaar geredekaveld over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel, die op zich door beide kampen noodzakelijk wordt geacht. De laatste weken, toen het echt spannend werd, schoven ook premier Mark Rutte en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken aan. Maar het heeft allemaal niet geholpen. Het pensioenoverleg is gisteravond stukgelopen.

  Zoals in deze situaties gebruikelijk begon onmiddellijk het zwartepieten. Ministers en werkgevers gaven de schuld aan de vakbeweging, die het bereiken van overeenstemming zou hebben ‘geblokkeerd’ en niet bereid bleek het ‘heel mooie bod’ van het kabinet te grijpen. De bonden, bijgestaan door de linkse oppositie in de Tweede Kamer, wierpen op hun beurt Rutte c.s. voor de voeten dat ze alleen met tijdelijke oplossingen kwamen en niet naar de lange termijn keken.

  Die wederzijdse verdachtmakingen zullen nog wel een tijdje doorgaan, want dat hoort nu eenmaal bij de poldertraditie. Maar zal het daar ook bij blijven? Geen van de betrokkenen heeft daar ook maar enig belang bij. Want zonder akkoord blijven de huidige, zeer strenge pensioenregels gelden. Dat betekent dat veel pensioenfondsen in 2020 of 2021 hun pensioenen moeten korten. Bovendien blijft de stijging van de AOW-leeftijd doorgaan, zij het wat vertraagd doordat de levensverwachting minder toeneemt dan verwacht.

  Wat gaan de FNV en de andere bonden aan hun (steeds minder talrijke, steeds grijzere) leden vertellen als het zover is? Het ligt niet aan ons, maar aan het kabinet? Het is zeer de vraag of ze daarmee wegkomen.

  Minstens even lastig wordt de situatie voor de coalitiepartijen. Op 20 maart volgend jaar vinden Provinciale Staten-, dus ook Eerste Kamerverkiezingen plaats. Met welke leus willen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de campagne in? Langer werken tegen een lager pensioen? Dat is niet bepaald een kreet die goed zal vallen bij de kiezers. En dat is in principe iedereen, want ook de jongeren hopen een keer met pensioen te gaan. Maar zeker de oudere kiezers, een aanzienlijk deel van het electoraat, zullen zich van de regeringspartijen afwenden. 50PLUS-leider Henk Krol wrijft zich al in de handen. “Nu het pensioenakkoord is geklapt, is het goed te weten dat er over 119 dagen weer verkiezingen zijn,” twitterde hij kort nadat het overleg was mislukt.

  Kortom: alle partijen die gisteravond teleurgesteld en woedend het ministerie van Sociale Zaken verlieten hebben het allergrootste belang bij een pensioenakkoord. Dat zit er op dit moment blijkbaar niet in. Maar er was gisteravond ook niemand die zei dat de deur niet minstens op een kier staat.

   

  17 REACTIES

  1. @Haasnoot 1 dec 9:31
   Uit uw link maak ik niet op dat de regering pensioenpotten wil confisceren. Het veranderen van de rekenrente kan wel afstempelen voorkomen, maar dit impliceert verschuiving van inkomsten van gepensioneerde werknemers naar werkende werknemers. Ik ben het met Groenlinks eens dat de situatie van Zzp’ers (postbodes, bouwvakkers etc.) veel ernstiger is dan die van gepensioneerde ambtenaren, die misschien een procentje moeten inleveren. Ik zou er tegen zijn als de belastingbetaler daarvoor moet opdraaien. Je moet het wel in perspectief zien. De overheid kan het overleg op drie manieren beïnvloeden:
   1. De AOW-leeftijd verhogen.
   2. Pensioenpremie verplicht stellen bij ZZP-contracten.
   3. De rekenrente veranderen. Zoals Ik al eens eerder betoogd heb: een hogere rekenrente betekent meer pensioen en dus meer belasting. Als de regering daar desondanks tegen is, dan zal dat wel zijn omdat belangen van werkenden worden geschaad.

   • PS
    Maatregelen 1 bevoordeelt de reeds gepensioneerden en maatregel 2 is een kwestie van fatsoen. Het is jammer dat ons pensioen niet meegroeit met de welvaart, maar ik voorspel dat de generatie na ons het zal moeten doen met de AOW. Het zal nooit meer zo goed worden als nu….

   • @Holleman.
    Dank voor uw antwoord.
    Het is inderdaad geen confiscatie maar een overhevelingsvorm van gelden tussen de deelnemers. Zulks door afschaffing van de doorsneesystemathiek van de premie.
    Maar…
    Als dat tot gevolg heeft dat er ‘zogenaamd’ minder premie betaald moet worden, valt 2/3 van de winst die dat oplevert wel toe aan de werkgever en dus de regering….
    Daar maak ik mij dus zorgen over.
    Het kost schijnbaar 60 miljard en volgens mij ‘regelt’ de regering dat door de rekenrente dan zo te veranderen (verhogen – wat ze nu beweerd níet te kunnen doen) dat boekhoudkundig de dekkingsgraden bij de pensioenfondsen ineens omhoog gaan en er dus… meer geld is.
    Hoe dan ook: iemand betaald het. En het zal de regering niet zijn, die houdt er wellicht geld – via lagere premies – aan over! 🤑
    En dat laatste acht ik reëel.

    • @Haasnoot 3 dec 11:43
     ik weet nooit wanneer men het heeft over de overheid als werkgever of de overheid als wetgever. (Ex-)ambtenaren schijnen te vergeten dat er nog andere werkgevers en werknemers zijn en dat de wetgevende overheid er niet uitsluitend is om belangen van ambtenaren te behartigen.

     Ik heb ook niet gehoord dat er sprake zou zijn van premieverlaging gekoppeld aan verhoging van de rekenrente. Ik denk eerder dat de premie omhoog moet om pensioenen betaalbaar te houden. Daar zullen (andere) werkgevers en werknemers ook niet blij mee zijn. Als de werkgevende overheid die premieverhoging compenseert, is dat een verkapte loonsverhoging die de markt verstoort. Dan verwart de overheid zijn twee functies.

     Verhoging van de rekenrente is leuk voor gepensioneerden en voor de overheid als belastinginner. Maar die is niet dezelfde als de werkgever die meer of minder premie moet betalen.

   • Zowel voor collectief opgebouwde als voor individueel opgebouwde pensioenen valt wat te zeggen. Het is prettig dat een weduwe van een vroeggestorven werknemer een pensioen krijgt dat door het collecief wordt gefinancierd: zij kreeg ooit (misschien nog steeds) bij de overheid pensioen alsof hij tot zijn pensioenleeftijd in dienst was geweest. Het pensioen van mensen die lang leven is mogelijk gemaakt door de bijdrage van mensen die vóór hun pensioen overleden.

    Maar ook het pensioen van een werknemer die carrière heeft gemaakt wordt gefinancierd door minder fortuinlijke werknemers. Er zijn ongetwijfeld nog veel gepensioneerden, die hebben geprofiteerd van de eindloonregeling. Hun pensioen is dus mogelijk gemaakt door mensen, die het nu met een middelloonregeling moeten doen. De eindloonregeling voor militairen is pas in 2017 afgeschaft. Er waren voorbeelden waarbij een kolonel een jaar voor zijn pensioen werd bevorderd tot generaal! Bij individualisering vervallen deze voordeeltjes en moet iedereen zijn eigen broek ophouden. Dat heeft ook wel iets rechtvaardigs.

  2. Het zo langzamerhand hoofdpijndossier pensioenfondsen, wordt een zeer zorgwekkende toestand, Op 50Plus kunnen we ook niet rekenen zolang deze partij geen stabiele ruzieloze situatie heeft bereikt.
   Het huidige kabinet is duidelijk niet in staat het pensioenprobleem op te lossen.
   Op welke partijen buiten 50 plus kunnen we dan nog rekenen. Niet één, te weinig zetels.
   Net als in de gouden eeuw en de 19e eeuw zullen we moeten accepteren dat je alleen pensioen kunt opbouwen van je eigen spaargeld.
   Wat voor de meeste mensen (arbeiders) zal betekenen, werken tot je dood. Tenzij de lam geslagen arbeiders weer massaal naar de stembus gaan, zal er niets veranderen.

   • @Bert v.d. Meer 22 nov 12:33
    “Net als in de gouden eeuw en de 19e eeuw zullen we moeten accepteren dat je alleen pensioen kunt opbouwen van je eigen spaargeld”.

    Van wiens geld zou je het anders moeten opbouwen?

    De AOW is een collectieve sociale voorziening, die ervoor moet zorgen dat ouderen niet verkommeren. Van mijn part wordt die verhoogd, schaffen we de AOW-premie af en wordt de AOW uit collectieve middelen betaald (impliceert meer belasting van het aanvullend pensioen!).

    Maar pensioen is het resultaat van eigen inspanning en daar moet de overheid van af blijven. Ik moet er niet aan denken dat de overheid bepaalt op hoeveel pensioen ik recht heb, nivellering gaat toepassen op het pensioen en een pensioenafhankelijke indexering gaat invoeren.

    Wees maar blij dat ze er in Den Haag niet uitkomen!!

    • Uw suggestie is een belangrijke keuze die gemaakt moet worden. Er zijn veel landen waar de werkenden de pensioenen van de niet meer werkenden betalen. Dat zijn omslagstelsels, met voor- en nadelen.

     • Het is nu 13:48. Hoe kan het dat het tijden duurt voordat mijn commentaar van 9:48 geplaatst is, maar dat dat dan meteen begeleid wordt door uw commentaar van 13:20? Zit u in de redactie?

      • @Holleman

       Ik heb geen enkele relatie met de redactie. Maar mij valt dat verschijnsel nu en dan ook op. Het valt me ook op, dat een enkele keer een reactie midden in de nacht is gepubliceerd. Dat kan natuurlijk, maar ligt niet zo voor de hand. Bij uw tijdstippen valt mij het tijdsverschil van exact 1 uur op, wat doet denken aan zomer-/wintertijd.

    • @Eric Holleman, 25 nov 09.48
     Het kabinet wil anders wel even voor zo’n 60 miljard ingrijpen in de pensioenen omdat zij – en het is haar geld helemaal niet (!) – de doorsneesystematiek wil veranderen.
     Da’s als het ware een soort geld overheveling – stel je voor dat een bank dat besluit te doen tussen rekeninghouders (!) – waarbij zij direct ingrijpt in het gespaarde geld van mensen!
     Da’s een ‘overhevelingsbedrag’ van 60 miljard!!
     Hoe bedoeld u: citaat – “Ik moet er niet aan denken dat de overheid bepaalt op hoeveel pensioen ik recht hebt en nivellering gaat toepassen….”
     Da’s nu precies wat ze poogt te doen. ✋
     https://www.nu.nl/politiek/5602187/minister-koolmees-niet-draaien-aparte-knoppen-van-pensioenstelsel.html
     Overigens: let niet op de ‘redenen’ die de regering of haar cijfermatige ‘woordvoerder’ CBS in de link opgeeft – da’s spindocterstaal voor de Bühne – en een aparte discussie…. Waar’t mij omgaat is dit: een leeftijdsgroep gaat dit natuurlijk ‘betalen’. Onze ‘regeringbank’ denkt zeker wel dat het geld op de spaarrekeningen OOK van haar is… 😖
     Zij wil er heel wat over te zeggen hebben – da’s ondertussen wel duidelijk.

   • @Bert van der Meer,
    Dat er wat hommeles in de partij is, betekend niet dat ze haar werk in de Tweede Kamer niet doet. Daarin gaat zij onverkort door. (Zie link) En gelukkig maar, want deze regering kan je niet zomaar toelaten in onze pensioenbelangen te graaien…
    Privaat geld dat gespaard is nota bene en waar ze in principe helemaal niets over te zeggen heeft!
    Bovendien: elke partij heeft weleens een intern conflict. Laten we hopen dat het snel opgelost is. Maar nogmaals: het behartigen van pensioenbelangen en de regering nauwlettend volgen in haar pogingen ons naar een hervormd stelsel op te leggen, een pensioenstelsel dat juist de VVD wil… (ik hou mijn hart vast want VVD-belangen gaan bijna altijd ‘ten koste’ van het volk en zijn uiteraard altijd ten gunste van bedrijven) ☝🏿is in iedergeval wat 50Plus blijft doen in onze Tweede Kamer!
    https://50pluspartij.nl/actueel/2800-debat-klappen-pensioenoverleg-27-november-2018?idU=1

  3. Hoe je het ook wendt of keert, het gespaarde pensioenvermogen verandert niet. Als je gepensioneerden nu meer geeft, blijft er minder over voor mensen die nog niet zijn gepensioneerd, tenzij die meer premie gaan betalen. Er ontwikkelt zich nu een strijd tussen gefortuneerde pensioenfondsen en armlastige pensioenfondsen; tussen mensen met een vaste vaste baan en mensen wier inkomen niet zeķer is; tussen werkenden en gepensioneerden. Het is een zero-sum game en van solidariteit lijkt weinig sprake te zijn.

   • @Holleman, 21 nov 15.28
    Dat heeft u goed gezien en gezegd. 👏🏽 De VVD wil m.i. de solidariteit breken. Da’s haar beleidsmatige inzet. Op het moment dat het ‘persoonlijke’ pensioenrekeningen op naam worden is het geen pensioenfonds dat u geld beheert maar een ‘pensioenbank’ geworden en is zij geslaagd in haar opzet. Dan heeft een ieder zijn/haar pensioenpotje. En is in wezen de collectiviteit gebroken.
    Oh, ze zal het in eerste instantie anders doen voorkomen.
    Alsof er dan toch ook nog zoiets als solidariteit ‘naast’ bestaat. Maar’t is evident dat ze daaraan vervolgens in tijd, gaat knagen, zagen, tot er niets meer van overblijft. 🤫

  4. Iedereen wil een pensioenakkoord en we zagen dan ook hoe werkgevers, werknemers en politici doorlopend over eigen schaduwen heen sprongen en iedereen riep blij en opgetogen: nee we gaan geen spelletjes spelen. Het was dan ook verboden vriendjes te dekken en tegenstanders te naaien. Toen dat bekend werd, wist iedereen: er komt geen akkoord. Het was niet de schuld van de werkgevers, noch de schuld van het kabinet, noch die van de werknemers en iedereen waste zijn/haar handen en sprak: Ik vind geen schuld in mij zelf. Wij zijn onschuldig. Na deze klucht begon het zwarte pieten, nadat er eerst enkele uren werd gesproken of dit wel zo gezegd mocht worden. Na hevige woordenwisselingen hakte sinterklaas de knoop door met de historische woorden: als naaien en dekken woorden zijn die we toelaatbaar achten, dan zwarte pieten ook, mits piet wel met een kleine letter geschreven en uitgesproken wordt en er geen stoute kinderen bij staan.

  Comments are closed.