Wiebes meldt nog een foutje

  4
  586

  Leestijd: 1 minuten.

  Dat kon er ook nog wel bij. Nadat minister Eric Wiebes deze week moest melden dat de energierekening van de burgers veel hoger uitvalt dan het kabinet verwachtte, moet hij nu een tweede foutje melden, dat minstens even pijnlijk is.

  Het KNMI heeft “onjuiste” meldingen gedaan over de aardbevingen in Groningen. Het gaat niet om de kracht van de bevingen, maar om de gevolgen van die bevingen voor huizen. De metingen van het KNMI worden door de NAM gebruikt bij het berekenen van het gevaar voor schade aan gebouwen. De cijfers zijn van belang voor de grootscheepse operatie om de huizen in de provincie te versterken om ze zo beter bestendig te maken tegen aardbevingen.

  Het KNMI ontdekte deze onjuiste meldingen in augustus vorig jaar en heeft de fouten bij de metingen inmiddels hersteld. Het instituut heeft dit toen niet aan het kabinet gemeld. Wat de gevolgen precies zijn is nog onduidelijk. Minister Eric Wiebes verwacht dat hij de Tweede Kamer in april hierover nader kan informeren.

  Na het jarenlange juridische getouwtrek over het herstellen van de schade aan de woningen in Groningen, dreigt het wantrouwen in de provincie tegenover de rijksoverheid nog verder toe te nemen. Het was voor hen in veel gevallen toch al  onduidelijk waarom het ene huis wel versterkt zou gaan worden en het andere niet. De onzekerheid en de stress onder de bevolking worden nu nog groter.

  De Tweede Kamer ging vrijdag op reces, maar dat blijkt geen vakantie voor de Kamerleden. Het gaat om een fout van een instituut, maar het kabinet is verantwoordelijk. Henk Nijboer van de PvdA en Sandra Beckerman van de SP willen Wiebes in het parlement aan de tand voelen over deze kwestie.

  De fout met de energierekeningen was het gevolg van een verkeerde berekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Wat die fout betekent voor de koopkracht van de burgers, die volgens het kabinet dit jaar voor iedereen zou stijgen, moet volgende maand duidelijk worden uit nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau. De gevolgen van de fout van het KNMI worden pas na de verkiezingen op 20 maart duidelijk.

   

   

  4 REACTIES

  1. Ben ik nou de enige die vaststelt dat fouten bij onze overheid schering en inslag zijn?
   Het wordt ons wel erg moeilijk gemaakt om daar nog enig vertrouwen in te hebben. Tijd voor een andere wind in de politiek, vind ik.

  2. Ik heb met Wiebes te doen. Hoe hij de belastingdienst probeerde te redden en het wilde maar niet lukken, maar gelukkig had hij de juiste vrinden op de juiste plaats die hem promoveerde van staatssecretaris tot minister. Wie hem bij de belastingdienst tegen werkte weet ik niet, maar als je als slimme belastingbetaler het goied aanpakte kom je de belastingdienst flink flessen. Als ministers toog hij naar Groningen om al die lieve en beste Groningers te troosten en te bemoedigen en zelfs te inspireren om politici volledig te vertrouwen en wie werkte hem tegen? KNMI! Gelukkig wonen er in Nederland ook niet-Groningers en die zouden echt goed beloond worden vanwege hun goed gedrag (in tegenstelling van die Groningers die niets te mopperen hebben dankzij de daadkrachtig en warm betrokken overheid) en wie zit Wiebes dwars? Ongelooflijk, maar waar, de PBL. Maar laten we niet zeuren lieve mensen, maar dankbaar zijn want er gaat nog steeds niemand dood van de honger en de dorst en dit dankzij VVD D66 CDA en ChristenUnie. Laten we op deze partijen stemmen want bij het CDA, ChristenUnie en de SGP (gedoogpartij) kunnen ze heel mooi bidden en psalmen zingen.

  3. Hoe moeilijk kan het toch zijn? Laat een onafhankelijk bureau de schade van de woningen bekijken en als deze niet veroorzaakt is door een ondeugdelijke fundering en er geen aanwijzingen zijn dat de schade door een natuurlijk oorzaak veroorzaakt kan zijn, dan is toch duidelijk dat de schade door externe factoren veroorzaakt is. Aangezien de NAM de enige is in het gebied die aantoonbaar in de grond zit te wroeten, zullen zij moeten opdraven voor de schade.

   • Vanmorgen in de media dat een miljoen huizen dreigen te verzakken vanwege de droge zomer van 2018 en de bijbehorende lage grondwaterstand.
    Wat toevallig dat dit juist nu in de media komt. Dit zal vast door Wiebes omarmd worden, want nu is er weer een mogelijke oorzaak voor de Groningse verzakking bedacht. “Bewijs maar wat de oorzaak van je verzakking is”.
    Achterdochtig? Ik heb in mijn leven geleerd dat er bij onze overheid niets te gek is.

  Comments are closed.