Zetelroof is kiezersbedrog

  2
  334

  Leestijd: 2 minuten.

  De Tweede Kamer debatteert vandaag over een plan om zetelroof aan te pakken. Zetelroof houdt in dat een Kamerlid uit zijn fractie stapt, maar zijn zetel “meeneemt”. Hij (of zij) begint een eigen fractie. De afgelopen jaren was dit een zeer populaire bezigheid. Niet minder dan acht Kamerleden verlieten sinds 2012 op deze wijze hun fractie. Zij vormden in totaal zes nieuwe fracties. Nieuw is het fenomeen van zetelroof niet, maar veel Kamerleden vinden het zo langzaamaan de spuigaten uitlopen. Zij zinnen op maatregelen om het een halt toe te roepen.

  Echt onmogelijk maken kun je zetelroof alleen met een ingrijpende grondwetswijziging, maar die kost veel tijd en zou het hele kiessysteem overhoop halen. Daarom kiest een Kamermeerderheid waarschijnlijk voor een aantal ontmoedigingsmaatregelen. Kamerleden die hun fractie met zetelroof verlaten krijgen in de toekomst wat minder geld voor fractieondersteuning en hun spreektijd wordt wat aan banden gelegd.

  Zal het helpen? Niet veel waarschijnlijk, maar het is beter dan niets doen. Daarom moet het gebeuren, zou ik zeggen. Maar er zijn ook mensen die daar heel anders over denken. Zij wijzen erop dat Kamerleden als individu gekozen worden en dat partijen helemaal niet bestaan. Kamerleden worden geacht zonder last (zonder last en ruggespraak heette dat vroeger) te werk te gaan. Zij hebben dus groot gelijk als ze weigeren zich aan de fractiediscipline te onderwerpen en met medeneming van hun zetel de plaat poetsen, betoogde historicus Geerten Waling gisteren in de Volkskrant.

  Staatsrechtelijk is op deze redenering weinig aan te merken, maar ze gaat wel totaal voorbij aan de realiteit. En die realiteit is dat partijen wel degelijk bestaan. En dat Kamerverkiezingen niet een strijd zijn tussen individuele politici maar tussen partijen. Kamerleden worden gekozen omdat ze op de lijst van een partij staan. Dat geldt zelfs voor die paar kandidaten die voldoende voorkeurstemmen halen. Het is immers zeer de vraag of ze ook zoveel voorkeurstemmen in de wacht gesleept hadden als ze op een andere lijst hadden gestaan.

  Het slaat dan ook nergens op dat een Kamerlid, na eenmaal via een partij gekozen te zijn, zegt: met die partij, en de afspraken die daar gelden, heb ik niets meer te maken. Ik stap eruit en begin voor mezelf. Want ik ben gekozen als individu en ik opereer zonder last.

  Dat hadden die Kamerleden dan vóór de verkiezingen moeten zeggen. Nu koopt de kiezer die op hen – of liever gezegd: op hun partij – heeft gestemd een kat in de zak. Ze dachten te kiezen voor de PVV of de PvdA of wat dan ook en ze krijgen VoorNederland, Denk of Nieuwe Wegen. En ze zullen zich bekocht voelen.

  Bekijk hier het volledige overzicht van alle peilingen

  Volg Frontbencher op twitter

  Like Frontbencher op Facebook

   

  2 REACTIES

  1. Ben het zowel met Fons als Jan eens. Je gaat op een lijst van een partij staan om de lijn van die partij te volgen omdat je het daar mee eens bent. En je wordt in de Kamer gekozen door de burger omdat die zich daarmee ook kan verenigen. Ben je het als Kamerlid niet meer eens met je partij dan stap je er uit en blijf je niet zitten op eigen titel. Niemand gaat ook op de stoel van de directeur zitten of naast hem als hij het met zijn/haar bedrijfsvoering niet eens is. Dus noem ik het toch maar zacht ZETELROOF. Want het is tenslotte een zetel die behoort aan die partij waarvoor je er bent gaan zitten.

  2. Beste Fons, respect voor jouw mening maar jouw visie is een verkeerde. Daarom trek je hier ook een verkeerde conclusie. Motivatie: lang voordat moderne democratieën ontstonden waarschuwden verstandige lieden reeds voor het gevaar van partijen. Ook al zeggen ze van niet, een partij is altijd exclusief, je moet lid zijn wil je mee mogen praten en denken. Ook worden partijen ingekapseld door slimme bedrijven en economische belangenbehartigers die vooral hun eigen broodheren dienen en niet het belang van gehele volk. Van mij hoeven er dus geen kiesdrempels, anti-zetelroofregels of meer regels. Het is prima zoals het is. Laat het gehele volk maar leren en wennen aan wat hun burgerrechten zijn. U mag als persoon gekozen worden, en niemand mag u verplichten te doen of denken wat zij willen. U wordt als individu gekozen. De huidige ontwikkeling zal politieke partijen afschrikken om leden de mond te snoeren en helpen bewerkstelligen dat Kamerleden zich vrijer zullen voelen om de stem van de gewone burger te vertolken. Precies zoals het ook bedoeld is. Wie dit wil veranderen zal kunnen rekenen op constructieve oppositie van burgers die het met mij eens zijn en niet met jou.

   Naschrift redactie: Als iemand tegen partijen is, waarom gaat hij dan toch op de kandidatenlijst staan?

  Comments are closed.