Ziende blind of gevaarlijk spel met het draagvlak

  44
  1071

  Leestijd: 4 minuten.

  Draagvlak! Draagvlak! En nog eens draagvlak! Politiek draait om draagvlak. Het is een boodschap die er niet vaak genoeg in gehamerd kan worden. Zonder draagvlak zijn de mooiste voorstellen, de prachtigste plannen, de geniaalste visies gedoemd te mislukken. En steeds weer zie je dat de politiek te vaak deze toch simpele grondregel aan haar regenteske laars lapt.

  Ook dit jaar hebben we het weer kunnen constateren. Het meest schrijnende geval was natuurlijk het gedoe rond de afschaffing van de dividendbelasting. Daar is onderhand zoveel over gezegd dat elk woord extra alleen maar op de gaapspieren werkt. Niettemin, als voorbeeld van bedrijfsblindheid, in dit geval van premier Mark Rutte, is het zo evident dat je er niet omheen kan.

  Dus voor de zoveelste keer: hoe haal je het in vredesnaam in je hoofd om na de zwaarste economische crisis sinds 80 jaar multinationals een douceurtje van bijna twee miljard te geven? Terwijl de buikriem van de burger niet genoeg gaatjes kon hebben. En met geen enkele andere onderbouwing dan dat onze regeringsleider ‘het in zijn vezels voelde’ dat het moest. Dat hij niet aanvoelde dat dit onverkoopbaar was, is het meest flagrante signaal dat Rutte in elk geval even zijn touch kwijt was. Of het ooit beter wordt, moeten we maar afwachten. Ik zou er als coalitiegenoot niet gerust op zijn.

  Dit liep nog met een sisser af omdat de topman van een van de begunstigde ondernemingen, Paul Polman van Unilever, Rutte in zijn hemd zette. Hij kreeg zijn aandeelhouders niet zover dat ze het hoofdkwartier van Londen naar Nederland zouden verplaatsen. Maar wie denkt dat Rutte de dwalingen zijns weegs, – we blijven gezien het seizoen even in bijbelse sferen -, heeft ingezien, vergist zich. Hij schijnt het nog steeds voornamelijk als een presentatiefout te zien, niet als een politiek obsceen voorstel.

  En nu gaan we ons opmaken voor het volgende, veel grotere drama. De klimaatverandering is een feit. Daar zijn de meeste wetenschappers het over eens. Of de wereldondergang binnen afzienbare tijd – de kleinkinderen! – voor de deur staat, daarover verschillen ze soms van mening. Maar dat er iets aan gedaan moet worden, dat lijdt geen twijfel. De politiek zal moeten ingrijpen. In internationaal verband want een nationale Alleingang zet geen zoden aan de dijk.

  Dit betekent dat je het publiek moet voorbereiden en ervan moet zien te overtuigen dat maatregelen nodig zijn. Kortom, draagvlak organiseren. De kwestie is natuurlijk hoe je dat doet en vooral niet doet. In dit land gaan we dan polderen. Allerlei belanghebbenden, sociale partners, milieuorganisaties en wetenschappers gaan met zijn allen aan tafel. Alleen de belangrijkste belanghebbende, de belastingbetalende burger, zit er niet bij. Hij is kennelijk geen partij. Het mag klaarblijkelijk allemaal over zijn hoofd bedisseld worden.

  Wat het draagvlak evenmin helpt, is dat de toon van het klimaatdebat gezet wordt door de milieuclubs. Zij hebben het gevaar als eerste gezien en roepen daarom het hardst. Dat is hun functie: de mensen wakker schudden en bewust maken. Alleen, ze kunnen het grootste gelijk van alle klimaatconferenties van de wereld hebben, het is niet goed als ze de beeldvorming beheersen en het tempo denken te kunnen bepalen. Wie de burger permanent confronteert met doemscenario’s en voortdurend de noodklok luidt, jaagt diezelfde burger weg. Het alsmaar herhalen van onheilstijdingen heeft namelijk meestal maar één effect: dat hij zijn vingers in zijn oren stopt.

  Dat zou het moment voor de politiek moeten zijn om de regie over te nemen. Maar dat gebeurt niet of veel te weinig. En misschien is het ook al te laat. De indruk die veel mensen aan al die heisa rond die tafels van Ed Nijpels hebben overgehouden is dat zij en niet de grote vervuilers voor de kosten opdraaien. Het klimaatakkoord staat nog steeds in de steigers, de politiek kan dus nog het een&ander repareren, maar het moet wel gauw gebeuren. Anders gaat het draagvlak definitief aan barrels.

  Wat er dan gebeurt hebben we in Frankrijk gezien. De burger trekt een geel hesje aan en maakt een einde aan de grandioze ambities van een zich ongenaakbaar wanende president. Nu gaan we in de polder anders dan in Frankrijk niet meteen de straat op en indien wel laten we meestal de ruiten heel, maar dat neemt niet weg dat het hier ook broeit.

  Het gaat natuurlijk niet alleen om klimaatverandering en energietransitie. Het onbehagen strekt zich veel verder uit. Migratie, tweedeling, globalisering, Pieten-gedoe, enfin, u kent de riedel. Toch, het is misschien verstandig om even naar de peilingen te kijken. De belangrijkste klimaatontkenners, de PVV van Geert Wilders en het Forum voor Democratie van Thierry Baudet, zijn samen goed voor minstens 30 zetels.

  Twee weken geleden presenteerde de commissie-Remkes zijn eindverslag over de mankementen van ons bestel, de kloof tussen burger en politiek. Over de doelmatigheid van de voorgestelde correcties kun je van mening verschillen, maar niet over de bestandsbeschrijving. Een grote groep burgers dreigt af te haken of is al afgehaakt. Ze hebben weinig of geen vertrouwen meer in de politiek. En dat komt niet zomaar weer terug.

  Dat is op zijn minst een kwestie van jaren, als het al lukt. En als het vertrouwen terug is, kan daarmee het draagvlak opnieuw gestut worden. Maar of het op tijd is voor de energie-transitie? Reken er niet te vast op.

   

   

  44 REACTIES

  1. Er gloort hoop aan de horizon. Een groep intelligente Nederlanders heeft een manifest uitgegeven om de klimaatwaanzin te stoppen. Stop met de afbraak van onze mooie infrastructuur en besteedt het aan goed onderwijs, zodat we niet door malloten in het verderf worden gestort. Mensen die klakkeloos internationale verdragen tekenen in de hoop op een mooie baan bij de EU. Terwijl in Congo de democratie met voeten wordt getreden, komt de VN ons vertellen dat het uitzetten van krakers in Amsterdam onrechtmatig is en dat Amsterdam voor vervangende woningen moet zorgen. Zulke internationale instituten en verdragen kan je toch niet meer serieus nemen.

   http://www.clepair.net/klimaatalarm.html?fbclid=IwAR2ELjA78z4C3tp8aVuSgTVsYolC6T1LRYATMPAWLNpX7jgq4Du24A1S6zk

   • @Holleman,
    De Telegraaf besteedde er gisteren een hele pagina aan.
    De kop: “Wetenschap in emotie” – ging vooral over het feit dat aan de klimaattafels en in de Tweede Kamer zoveel alfa-mensen zijn en zo weinig beta-mensen meebeslissen in wat er gaande is. M.a.w. lobbyisten en ideologen voeren de boventoon in een debat dat gaat over techniek (energietransitie) en klimaat (wetenschap). “Het epistel,” zo schrijft de krant “is verstuurd naar 380 gemeenten en 21 waterschappen.”
    In het FD (zie link) was er ook een artikel over het klimaatakkoord. Er werdt zich stevig afgevraagd of het waard is alle huizen van de bevolking voor 235 miljard te vertimmeren terwijl zij amper 15% van het CO2-probleem vertegenwoordigen.
    Da’s best extreem duur voor zo’n laag rendement.
    Ik heb er een reactie ingezet dat infeite in dat opzicht Nederland zelf niet eens van het gas af gaat, want er worden heel veel gascentrales gebouwd om met geïmporteerd gas elektriciteit op te gaan wekken. We gaan eigenlijk dus hoofdzakelijk van decentraal naar centraal gasgebruik!
    Nederland wordt helemaal NIET gasloos. ☝🏿
    https://fd.nl/weekend/1283705/de-groene-verbouwing-kan-slimmer-en-goedkoper

   • Maar als duizenden wetenschappers klimaatonderzoek doen, rapporten publiceren, daarmee de regeringen adviseren die vervolgens beslissingen nemen, kun je toch niet spreken van klakkeloos ondertekenen? Je kunt het ermee oneens zijn, bij voorkeur ook op grond van veel wetenschappelijk onderzoek, maar dat wil niet zeggen, dat dan wel de enig juiste besluiten worden genomen.
    Nu is klimaatscepsis vaak niet gebaseerd op gedegen onderzoek, maar in het beste geval op het betwijfelen van de kwaliteit van onderzoek van anderen. Dat mag, maar biedt niet zo’n stevige basis.

    Uw opmerking over Congo en Amsterdamse krakers begrijp ik, maar ik zie het verband met klimaat niet.

   • Eric, ik ben het met je eens. Ik herinner me dat ongeveer 10 jaar geleden een Nederlandse wetenschapper uit het IPCC is gestapt omdat hij zich niet kon verenigen met de “gewenste” uitkomsten van de IPCC onderzoeken. Gerald voert hieronder aan dat er duizenden wetenschappers voor het IPCC werken maar dat zegt helemaal niet over hun kwaliteit.

    De VN, waar het IPCC bij hoort, is een onmachtig praathuis dat de naam VN echt niet verdient.
    Hoe kan het dat resoluties van de veiligheidsraad constant door veto’s worden getroffen als het een groot land uit de 4 hoofdlanden niet uitkomt?
    Hoe kan het dat een Saoediër hoofd is van de mensen rechtenafdeling terwijl zijn land bij voortduring mensenrechten en vooral die van vrouwen schendt?
    Hoe kan het dat De VN eenvoudig niet in staat is om Jemen, Syrië, Myanmar, e.a. hun oorlogen te laten beëindigen?
    Hoe kan het dat de VN niet in staat is om de grootschalige kap van oerbossen te laten stoppen?

    Daarom vermoed ik een dubbele agenda bij de VN en haar instanties. De handel in milieu-oplossingen is een groeiende economische business.

    • @Dreamer
     Ik zeg niet dat er duizenden wetenschappers voor het IPCC werken. Ik zeg dat er duizenden onderzoeken (vaak met meer wetenschappers) en onderzoeken zijn geweest die aannemelijk gemaakt hebben dat het klimaat op aarde verandert onder menselijke invloed.

    • Jij verwart wetenschap met politiek.

     De organen van de VN zoals Veiligheidsraad zijn politieke organen. Daar onderhandelen verschillende landen over hun standpunten, belangen en meningen. De besluiten daar zijn een afspiegeling van de machtsverhoudingen in de wereld.

     Het IPCC is een VN organisatie van experts. Natuurlijk is niet iedere expert even objectief, en ook experts en de landen waar zij vandaan komen hebben belangen. Maar de hoofdtaak is wetenschappelijke expertise in de brengen in het debat. Door het grote aantal experts en de werkmethodes wordt een grote mate van wetenschappelijkheid bereikt.

    • Hierbij een link aangaande de (ondoorzichtige) werkwijze van het IPCC en de kritiek daarop van o.a. voormalige medewerkers. Lees o.a. het hoofdstuk “Kritiek”
     https://nl.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change

     Vreemd is ook dat het IPCC samen met All Gore in 2007 de Nobelprijs kreeg uitgereikt.
     All Gore is degene die het klimaat tot business heeft omgevormd. Zijn beroemde “hockeystick grafiek” bestond voor de latere jaren uit extrapolatie en niet uit metingen.

    • @Dreamer,
     Het gaat ook allemaal om macht en geld.
     De VVD springt m.i. in het klimaatbeleid omdat er voor bedrijven goud geld is te verdienen. Ze ziet ook wel dat door de politieke versplintering zij met dit thema via GroenLinks en de PvdA aan de macht kan blijven.
     Verder zit ze in haar maag met dossier Groningen. Om de schade te beperking kwam het klimaatdebat goed uit om – onder het mom de Nederlandse huishoudens moeten van het gas af – nu te beweren dat de verstevingingsoperatie van al die Groningse huizen steeds minder nodig is….
     Ondertussen weet ze heel goed dat na 2030 er een elektriciteitstekort zal optreden door de massale elektrificatie.
     Vandaar dat zij in de transitieplannen zich daarvoor indekt om een heleboel gasgestokte elektriciteitscentrales te bouwen – liefst door de bevolkings via haar energierekening te betalen – om met goedkoop Russisch gas dure elektriciteit te verkopen. Zo blijft ze aan de macht en…
     Zit ze op vette klimaatgeldstromen.
     Geld en macht.
     https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-Wiebes-speelt-Russische-roulette-23799172.html
     https://www.ed.nl/eindhoven/hoogleraar-tu-eindhoven-nu-van-het-gas-af-leidt-alleen-tot-meer-co2-uitstoot~ac68cdb4/

   • @Gerard 30 dec 12:08
    Ondanks onze verschillen van mening wens ik u, de redactie en alle andere scribenten een gezond en veilig 2019.

    Maar ik vraag me af waar we verschillen van mening? Niemand ontkent dat de aarde opwarmt. Hoeveel graden kan Nederland bijdragen aan de vermindering van de toename? Zijn we het er over eens dat die bijdrage verwaarloosbaar is? Zo ja, vindt u dan niet net als Dreamer, Haasnoot, mijzelf en andere scribenten dat de kosten niet opwegen tegen de baten? Dat de analyse van het probleem correct mag zijn, maar dat de oplossing op paniekvoetbal lijkt? Of denkt u dat aannemers en installateurs van warmtepompen, zonnepanelen etc. zoveel werkgelegenheid zullen scheppen dat dit de enorme kosten kan rechtvaardigen?
    Zo nee, waarom dan steeds ontkennen?

    • Die goede wensen zijn geheel wederzijds. Ik heb niet de indruk, dat u en ik fundamenteel van mening verschillen. Want de aarde warmt op, er moet wat gebeuren, maar over wat, hoe en wanneer moet nog overeenstemming komen. Maar er zijn nog heel veel onwetenden of ontkenners die de noodzaak van een energietransitie niet erkennen, omdat de aarde niet opwarmt of omdat dat proces nooit door mensen is beïnvloed en daarom dus nu ook niet. Baudet is een bekend voorbeeld, maar helaas lang niet de enige.

     De kosten zijn hoog, het effect van alleen Nederland is verwaarloosbaar. Maar als alle landen zo redeneren, gebeurt er helemaal niets. Dan wacht iedereen op Amerika, China, India en nog een paar landen en we weten allemaal hoe initiatiefrijk die zijn. De laatste weken was een beetje flauwe opmerking vaker te horen over het niet betalen van de op het totaal verwaarloosbare belasting. Ik zie het nut van belasting en ga ervan uit, dat anderen dat ook zien.

     Maar het allerbelangrijkste voor mij is, dat zoveel wetenschappers tot conclusies komen die leiden tot de huidige plannen. Bovendien blijven argumenten die tegen al te drastische maatregelen pleiten bij grondige analyse meestal niet overeind.

    • @Holleman,
     Het probleem van deze ‘klimaatgelovigen’ is dat ze uit morele optiek handelen en daarbij de functionaliteit der dingen volledig uit het oog verliezen. “Het doel heiligt de middelen.” Da’s an sich geen politiek bedrijven met goed rentenierschap da’s een geloof belijden. Dat moeten ze zelf weten, maar ‘t hoort niet thuis in de politiek en ik persoonlijk vertik het onder andermans geloof te lijden!
     Laten ze lekker zelf – net als Ludovica – het goede voorbeeld geven en hun eigen euro’s een zinvolle besteding geven. Isoleer je huis, neem zonnepanelen, warmtepomp en stekkerauto en eet vooral geen vlees.
     Maar de werkelijkheid is hard. China, Brazilië, India, Afrika zelfs de USA doet niet mee. Da’s 2/3 van de wereldbevolking en straks meer. 1000 Miljard NL energietransitie euro’s doet daaraan niets.
     Waarom moet ik voor een niet functionele ideologie arm worden?
     Of die CO2-wetenschap nu wel of niet waar is… 1000 Miljard uitgeven helpt niet! Da’s een logisch rekenkundig FEIT. Als niet iedereen meedoet. ☝🏿
     Dan is het een functionele onzin. Klimaatarmoede zonder enig effect. Dan ben je politiek gek!
     En laat je vanuit een persoonlijk moreel optiek er een heel volk onder lijden. 🤒

     • @Haasnoot

      Onbegrijpelijke eerste alinea! Rentenierschap??? Onbegrijpelijk! Of bedoelt u misschien rentmeesterschap, precies het tegenovergestelde? Een rentenier denkt aan zijn eigen inkomen, een rentmeester zorgt voor bezit van anderen. Een grappige verschrijving.

      Verder heb ik al vaker uitgelegd, dat de eigenlijke gelovigen de klimaatsceptici zijn. Hun visie wordt immers door geen enkel erkend onderzoek bevestigd, net als met religieuze gelovigen. Dat onthoudt klimaatsceptici overigens niet het recht op hun geloof. Onderzoeken die de klimaatdreiging bevestigen en zelfs bewijzen zijn er in overvloed. En die paar dubieuze onderzoeken ontkrachten de conclusies van die duizenden andere op geen enkele wijze.

      Ik verwijs u ook graag, als u die al niet hebt gelezen, naar mijn opmerkingen onder “Gerucht” over de energietransitie in China, India. Brazilie hoort daar ook bij. Deze landen komen van heel ver en doen in heel korte tijd gigantische groene investeringen. U vergist zich.

  2. Ach wat is het probleem. Iedereen is dol op zijn/haar kinderen, over kleinkinderen maar te zwijgen. We gaan voor ze door het vuur. Dat geldt eveneens voor de dames en heren politici. Ze slaan elkaar de tent uit juist ter wille van hun kinderen en kleinkinderen. Ze vertellen ons allemaal het hele en eerlijke verhaal allemaal vanwege hun kinderen en kleinkinderen. Op welke partij of politicus/politica je ook stemt, je stemt altijd als kiezer op de juiste partij en persoon. Zover ik het volg staat de VVD nog steeds nummer een in de peilingen. Ik denk dan er verstandig aan te doen helemaal voor de VVD te zijn en de deskundige en bovenal integere Mark. Alleen er is een klein probleempje: hij heeft geen kinderen en kleinkinderen (zover mij bekend) en zou dat zijn beeld ten aanzien van de langere termijn, niet vertroebelen?

  3. Goed artikel. Duidelijk is evenwel: deze regering met Mark Rutte zal GEEN draagvlak creëren. Zij zijn er de vijand van. “Draagvlak, we moeten de burgers niet op kosten jagen….”
   Dat zijn de woorden van de VVD.
   Ondertussen zorgt zij er voor dat de grootste vervuilers zelfs geld verdienen met transitiesubsidies die de arme burger via haar eerste levensbehoeften (de energierekening) mag betalen.
   Ik noem het kolder in de polder.
   Deze regering-combinatie is vijand van het volk.
   Hier is een land dat in een jaar tijd alles doet om de burger via zijn elementaire levensbehoeften in zijn portemonnee te raken. BTW verhoging en energiebelasting het treft immers voornamelijk de armen! Hoe haal je het in je hoofd! Ergo: de eerste belastingverhoging was bedoeld om de multinationals te betalen (hun aandeelhouders) de tweede ook (als beloning voor hun vervuiling).
   Mark Rutte is voorwaar de Robin Hood der multinationals. Hij steelt het meest van de armen en geeft het hen kado. En de christelijke partijen en D66 doen vrolijk mee.
   Mijn draagvlak is me als een broek op de enkels gevallen.
   Robin Rutte MOET weg. 👎
   En dit asociale anti-democratische kabinet moet worden gedecimeerd!

   • Overigens: dit is nu de beperking van het afschaffen van het referendum. Persoonlijk kan ik er mee leven als een meerderheid van de bevolking deze energietransitie wil. Of als een meerderheid borg wil staan als ‘achtervang’ voor banken in Europa.
    Maar als politieke partijen die het referendum zo juist afschaften – waaronder de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA – mij willen dwingen hun voor hun klimaatgeloof te betalen kan je ook niet nog eens verlangen dat ik daar ‘draagvlak’ voor ga voelen.
    Als het volk in meerderheid zo dom is daar voor te stemmen – dan wel.
    Maar als de politiek dat van bovenaf gaat afdwingen: No Way.
    Een dom volk kan ik vergeven – ik ben er tenslotte een van en… heb mijn goedkeuring voor het referendum gegeven. Maar ik heb nooit mijn goedkeuring aan deze politieke partijen gegeven! Ergo – ik moet er niets van weten. 😖

    • Een referendum is een goed idee, mits er eerlijke voorlichting en goed onderwijs is. Anders krijg je de stem van het grote geld dat advertentieruimte kan kopen.

     • @Ludovica,
      Ben ik met je eens.
      Hierbij een link met een interview van’t NRC met VVD klimaatpaus Ed Nijpels. De interviewer stelde – citaat – “VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff zegt nu spijt te hebben van de opzet van de klimaattafels. Over iets groots als het klimaat beleid moet je volgens hem politici buiten verkiezingstijd laten beslissen.”

      Kijk da’s nu de democratische instelling van een VVD-leider! 😡
      Tegen referendum en zelfs tegen het volk laten meebeslissen via verkiezingen.
      Waar is de democratie eigenlijk nog voor nodig dan als zulke lieden daarbuiten om het liefst over ons lot beslissen?

      Kijk beste mensen aanschouw hier een van de anti-democratische krachten waar dhr. Remkes op doelde toen hij het rapport over de staat van de Nederlandse democratie aan minister Ollongren overhandigde die zelf natuurlijk helemaal het toppunt is in de middelvliegende krachten der anti-democraten.
      Ze deed even wel alsof haar neus bloedde…
      Anti-democraten? 🥴
      https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/26/co2-heffing-is-een-toonbeeld-van-schoonheid-a3127070

  4. Het zijn niet de milieuorganisaties die het draagvlak ondermijnen. Het zijn de neoliberale rechtse rakkers die daar voor zogen, door twijfel te blijven zaaien over de ernst van de ecologische ramp die zich voltrekt en door de rekening bij de middenklasse te leggen. Het monsterverbond van CDA, VVD, PVV en FvD.

   • Ik geloof geen moer van die ramp. Die wordt ons aangepraat vanwege de nieuwe massahandel: de handel in klimaatoplossingen. We worden belazerd waar we bijstaan door “leiders”die zeggen het beste met ons voor te hebben; ze liegen dat ze barsten. Wat een arrogantie om te denken dat de mens het klimaat kan bepalen?

    Wat was eerder: de temperatuurstijging op aarde of de CO2 toename? Het kip en ei verhaal! Er zit onnoemelijk veel CO2 in oceanen opgelost die er bij temperatuurstijging uitkomt.
    Trouwens, als je gelijk zou hebben, waarom worden er dan massaal wouden gekapt op de wereld en vinden alle regeringen dat prima? Bossen zijn de longen van de wereld leerde ik vroeger.

    Voor wat betreft de kosten die vrijwel volledig bij de middenklasse terecht komen heb je gelijk. Multinationals worden aan alle kanten beschermd door subsidies en de burger mag overal voor opdraaien.
    Daarom stem ik FvD.

   • @Ludovica,
    Belachelijke verkeerde voorstelling van zaken geef jij zeg.
    Je lijkt Gerald wel. Begin jij nu ook al met de verdraaiing van feiten? 🤥
    Wat heeft de PVV en FvD in hemelsnaam met dit kabinet te maken? Het is eerder links die dit klimaatkostenontkennende kabinet steunt. PVV en FvD beschermen ons juist tegen deze klimaathysterische mensen. Die ook nog eens met links wil samenwerken om onze grenzen open te gooien voor heel Afrika.
    Marrakesh en klimaatbeleid. Belastingsverhogingen en het slopen van het referendum. Het kartel – inclusief de rode rakkers van PvdA en GroenLinks – tekenen hier gezaamlijk voor.
    Juist de FvD en de PVV komen hier tegen in opstand! ☝🏿

    • Overigens ben ik het wel met je eens dat CDA en VVD het draagvlak laten kelderen door multinatonals niet alleen te ontzien m.b.t. verplichte CO2-reductie maar ook nog eens doodleuk – door burgers en MKB zwaar via de energierekening te belasten – meer geld aan susidies te geven dan zij zelf aan energiebelasting (ODE) betalen!
     Hoe stom kan je zijn! ☝🏿
     Veel vervuilen levert zelfs winst op!
     Let maar op, straks mag de burger voor de CO2-opslag betalen van Shell onder de Noordzee. Shell die 0,0000 winstbelasting hoeft te betalen. Ik zeg persoonlijk No Way! Laat ze optieften. Scheelt enorm CO2.
     En de burger geld.
     Maar…
     Waar blijf je dan met het linkse CU en D66 Ludovica?
     Die zitten in deze regering en steunen deze asociale klimaatkostenverdeling! Heb jij Jetten van D66 horen klagen?
     Dus het is m.i. hier toch rechtse VVD, CDA en…. de linkse D66 en CU die je voor de rekening moet aanspreken, niet de PVV of FvD.
     Die scheppen helemaal geen ODE-belasting op je energierekening.
     Zij willen het juist afschaffen! 🤔

     • D66 iinks? Grapjas. D66 zit net als de VVD in de Europese liberale fractie.
      Liberaal is bij mij rechts.

      De SP pleit voor klimaat-rechtvaardigheid. Dat is het juiste antwoord: de problemen aanpakken en de kosten neerleggen waar ze horen.

      Dit is de kern van het kapitalisme: mensen en de natuur worden beiden uitgebuit voor de winst. Dat model zie je nu spaaklopen.

      • Links liberaal. Of beter gezegd: een cultureel linkse partij en sociaal economisch rechtse partij.
       Ik zelf ben precies andersom.
       Cultureel rechts, sociaal economisch links.
       Da’s een beetje het probleem als je alleen in rechts/links denkt. Maar voor mij is D66 gewoon een linkse partij.
       Voor jou dus rechts… 🤔
       Ik stem overigens heel gemilleerd hoor. Heb de laatste 3x PVV (Europees), 50Plus (Tweede Kamer), SP (gemeente) gestemd en stem voor de aankomende verkiezingen in de Eerste Kamer FvD.
       Daarna zie ik wel weer. Maar ik heb gezworen bij het afschaffen van het referendum dat ik de regering daarvoor zal straffen.
       Dankzij de FvD wordt zij straks een minderheid!
       Dat geeft links dan weer een kans om effectief invloed op’t regeringsbeleid uit te oefenen. 🤑 Dus wie weet komt daar nog iets leuks van. Of niet, gezien het kapitale klimaat gedoe.
       Dus FvD stemmen is enerzijds een strategisch besluit van mij om de regering dwars te zitten. En anderzijds, ik gun hem een kans. Wie weet? Wat een beetje nieuwe politieke wind kan doen?

    • FvD en PVV stemmen in de Tweede Kamer meestal hetzelfde als de VVD.

     Ik zou zeggen: let op de feiten, niet op de praatjes voor de bühne.

     • @Ludovica,
      Lekker simplistisch antwoord zeg. Een dooddoenertje dus…
      Zo ken ik er ook eentje. 98% van de DNA van de mens en het varken is gelijk. Maar 2% niet. Maakt dat de mens toch een varken?
      Je snapt dat je bij mij niet met een beetje ‘populistische’ kretologie moet komen aanzetten! 🤧
      Daarmee overtuig je niet. Wordt dit voortaan je antwoord als afstoppertje?
      Het antwoord van u kwam trouwens zowat simultaan als mijn reactie bovenaan die van jou nu. (Om 15.42 de jouwe 15.48).
      Wellicht dat je daarop een wat intelligentere insteek op zou willen geven? Ben benieuwd, want je bent geneigd de PVV en FvD zo’n beetje overal de schuld van te geven. 🤗

      • Ik ben inderdaad gekant tegen PVV en FvD.

       Dit is het monsterverbond: de VVD maakt de mensen arm, en PPV/FvD zeggen dat het door de migranten komt. Maar beiden zijn het over vrijwel alles eens: meer macht naar het kapitaal.
       De feiten zijn nooit simplistisch, maar laten zien hoe het echt zit.

       Jouw argument van het DNA bewijst alleen maar dat alle zoogdieren erg op elkaar lijken. Net zoals VVD, PVV en FvD dus.

       Ikzelf ben socialist, en dan komt de SP het meest in de buurt.

  5. Ik ben het eens dat milieuclubs hel en verdoemenis verkondigen. Dat werkt averechts. Mensen zijn niet gek. Maar waarom de term ‘klimaatontkenner’ gebruiken, een term wellicht geïntroduceerd door dezelfde doemdenkers. Natuurlijk is er iets aan de hand met het klimaat. De klimaatsceptici, je zo moet je ze noemen, twijfelen daar niet aan. Over de oorzaken en de oplossingen verschillen ze evenwel van mening met de tafels en de milieuclubs die bepalen dat de burger gaat betalen. Betalen voor iets wat meer een gebaseerd is op geloof dan op aantoonbare werkelijkheid.
   Het is goed dat we nadenken over vervuiling, verkwisting van energie en opwekken van schone energie. Maar als beste jongetje van de wereldklas, zoals we dat met bijna alles willen zijn, schieten we ons in eigen voet.

   • @Bergen
    “Betalen voor iets wat meer een gebaseerd is op geloof dan op aantoonbare werkelijkheid.” Bedoelt u, dat er geen onderzoek is, dat aannemelijk maakt, dat we op grote problemen afstevenen, tenzij we iets ingrijpends doen? Maar er zijn toch duizenden onderzoeken geweest en gerapporteerd, die dat heel aannemelijk maken. En er is toch nog geen enkel onderzoek geweest dat het tegendeel aannemelijk maakt? Leg me dan eens uit wie van de twee, klimaatsceptici of milieuclubs, hier de gelovige is???

     • Theo, dank voor dit artikel dat ik overigens al eerder had gelezen. Maar deze artikelen worden zorgvuldig weggemoffeld uit de media omdat ze de klimaatreligie onder druk zetten.

      • @Dreamer
       We waren het eens, weet u nog?: Goede wetenschappers proberen eerst hun theorie te weerleggen voor ze publiceren. Daar lees ik niets van in het artikel van Theo. De wetenschappelijke opponenten van de schrijver doen dat wel en op grote schaal wel. Het was interessant geweest om het weerwoord daarop van de schrijver ook te lezen. Nu heb ik zelfs de naam van de schrijver van het artikel niet kunnen ontdekken, maar dat ligt misschien aan mij zoekinspanning. Ik wil graag accepteren wat hij schrijft – CO2 is van geen belang bij de temperatuurstijging – maar op grond van dit artikel is dat moeilijk.

      • @Dreamer, aanvulling op 29 december 2018 at 11:36
       Excuus, excuus, duizendmaal excuus. Ik was die definitie van een goede wetenschapper niet met u overeengekomen maar met Herman Degenhart. Maar u bent ex-wetenschapper en onderschrijft die definitie vast ook volledig.

       Als u zich daarom wat meer wilt verdiepen in de klimaatwetenschappers die de opwarming o.m. aan CO2 wijten, zou u kunnen starten op https://klimaatverandering.wordpress.com/ en vandaar u door een massa aan artikelen en links naar andere websites heenworstelen over de relatie tussen CO2-concentraties en klimaat, menselijke invloed, de time-lag tussen temperatuurstijging en verhouding van de CO2-concentratie, vroegere ijstijden, enz., enz. Het geeft werkelijk veel informatie van heel veel deskundigen om een visie mee te onderbouwen. Ik ben benieuwd waarop u dan uitkomt.

      • Ook voor de opponenten van Baudet/FvD, Wilders is https://klimaatverandering.wordpress.com van harte aanbevolen. De site biedt op een presenteerblaadje een schat aan informatie over onderzoeken die snoeihard aantonen dat Baudet c.s. uit hun nek kletsen als ze, zoals bijv. Baudet onlangs in de Tweede Kamer, allerlei gewichtig uitziende grafiekjes laten zien die hun gelijk moeten bevestigen. Dergelijke presentaties ontstijgen nauwelijks het niveau van Donald Trump die een tijd geleden nog verkondigde dat de klimaathysterie een Chinees complot was om Amerika op kosten te jagen.
       En als Baudet over het klimaat raaskalt, is niet uit te sluiten, dat hij dat over andere thema’s eveneens doet, toch? Hij is een doctor in de rechtsgeleerdheid die uitspraken doet over het klimaat. Eerder geschreven: niemand gaat voor een openhartoperatie naar een neuroloog, hoe briljant ook.

     • @Theo,
      Buitengewone interessante bijdrage. Bedankt!
      Ik had inderdaad al eerder gelezen dat Al Gore niet vermeldde dat CO2 en temperatuurstijging een correlatie hadden in die zin: dat het de temperatuur is die de CO2 laat stijgen en niet andersom.
      Interessant is ook te zien hoe miniem in verhouding de menselijke CO2-uitstoot is in het geheel van de totale CO2 op Aarde en de de uitstoot van andere natuurlijke bronnen.
      Ik moet het nog even opzoeken maar ik meen dat juist de zon en haar uitbarstingen een enorm effect hebben op de temperatuur op de Aarde en het stijgen van de CO2 daar een gevolg is omdat die vrij komt uit de oceanen die werkelijk de massieve opslagreservoirs zijn van CO2 waarbij vergeleken de menselijke invloed kleiner is dat die van een luis op kont van een olifant.
      ‘T is veel leesstof maar ik zal deze link met genoegen bestuderen! 👨‍🎓

     • @Theo
      Een boeiend artikel, werkelijk. Ik ga er ook van uit dat de onderzoeken in het artikel juist zijn weergegeven. Of de conclusies ook zo maar van toepassing verklaard mogen worden op de klimaattontwikkelingen van de laatste decennia, is wel de grote vraag. Ik zou daar veel andere klimaatwetenschappers wel eens over willen horen. Die andere wetenschappers weerleggen die conclusies. Dan gaat het o.m. over de verschillen in tijdperken, van astronomische omvang of enkele decennia. Zo wordt ook die interessante vermeende timelag tussen stijgende CO2 concentratie en temperatuur ter discussie gesteld. De kritiek gaat ook over het ontkennen van de invloed van mensen, omdat dat in eerdere miljoenen jaren ook niet het geval was. Maar het één (miljoenen jaren ontbreken van menselijke invloed) sluit het ander (menselijke invloed in de laatste decennia)) niet uit. Ik zou de wetenschappers van uw artikel wel eens in discussie willen zien met wetenschappers die klimaatverandering, CO2 en menselijke invloed als bewezen beschouwen.
      Mijn conclusie: deze wetenschap is voor niet-ingewijden niet te volgen. Ik kies dan voor de overgrote meerderheid van wetenschappers die pleiten voor forse maatregelen.

      • Het boeiende van de hele CO2-discussie is, dat de verschillende deelnemers met veel enthousiasme uit artikelen citeren, die hun visie ondersteunen en andere artikelen negeren. Jammer genoeg zijn de klimaatsceptische artikelen ver in de minderheid. Dat meen ik echt, want bij voldoende aantal wetenschappers van beide “scholen” zou er tenminste een volwassen discussie ontstaan. Nu blijft het beperkt tot schreeuwen en verketteren of, een heel enkele keer, een voor een leek heel moeilijk te volgen gedachtewisseling zoals over de thema’s uit artikel van Theo hierboven. Die discussies zijn weliswaar te vinden, met enige moeite, maar begrijpen vereist heel wat achtergrondinformatie.

   • De klimaathype is onderhand een fundamentalistische religie geworden; wie niet gelooft en daar een andere mening over heeft wordt weg gezet als een dissident die het niet waard is om hier te leven.
    Zo deed men dat in de Middeleeuwen ook; wie niet geloofde werd door de inquisitie gemarteld tot de dood er op volgde.
    Oh, we beweren nog steeds hardop dat we vrijheid van meningsuiting hebben, maar als je die mening dan uit, wordt dat betiteld als nepnieuws.
    Voor de goede orde: (nep)nieuws is iets dat wordt gepresenteerd als een feit terwijl niet geloven in het klimaatfundamentalisme een mening is.

    • Wetenschap is geen mening. Heb jij ooit onderwijs genoten?
     Het is juist de klimaatontkenner die in middeleeuwse sprookjes gelooft.

     • Dank je; je bevestigt precies wat ik hier boven zeg: “Wie niet gelooft in de klimaathysterie wordt (verbaal) afgemaakt. Wat zal jij het jammer vinden dat de brandstapel niet meer bestaat.
      Je twijfelt maar lekker aan mijn opleiding; je zou verbaasd zijn.

      • Jouw opleiding is blijkbaar geheim.

       De overgrote meerderheid van de bevolking van West-Europa heeft haar welvaart aan de sociaal-democratie te danken. Daarom is het geschiedenisonderwijs door de neoliberalen geschrapt: die waarheid mag niet bekend worden.

      • Geen idee waarom je denkt dat ik een fan zou zijn van de brandstapel. Dat is nou net een van de meest onwetenschappelijke instrumenten uit onze geschiedenis. Van vóór de Verlichting.

   • @Bergen,
    Wat een prachtig realistische reactie geeft u hier! Mijn complimenten.
    Helaas is het thema zwaar gepolitiseerd geraakt. Vandaar de felheid der voorstanders – lees politieke partijen en richtingen – als u er ‘wat durft te over zeggen wat hen niet bevalt.’ Het wordt gezien als een aanval op hun ideologie en hun macht in’t gelijk hebben.
    Dat inderdaad overeen als de obsessie die we zien bij gelovigen. Dreamer noemt het wat ‘overtrokken’ een vorm van Spaanse Inquistie. Ik vergeef hem zijn frivoliteit in uitdrukkingsvaardigheid maar hij heeft een punt.
    Uw laatste stukje betoog vind ik treffend. Het beste jongetje in de wereldklas zijn. Een wereld waarvan de grootste plassers in onze badkuip doorgaan met plassen zodat het badwater waar wij onze plas in moeten ophouden… Toch over de rand gaat lopen.
    En waar landen, nee continenten zijn die veelvuldig plassertjes toevoegen in’t proces…
    Mijn echte vraag echter is: waarom moet de NL bevolking die maar 14,1% van de CO2-uitstoot in NL produceert nu zo verschrikkelijk duur van het gas af? Terwijl alle landen in Europa – Spanje legt zelfs een gasnetwerk aan – er juist aangaan?
    Wat is dan daarvan nog het nut, in de Europese klas van badkuipplassertjes?

  Comments are closed.