Zure kritiek op asielakkoord

  3
  452

  Leestijd: 2 minuten.

  Zevenhonderd mensen die eigenlijk geen recht hebben om in ons land te verblijven krijgen alsnog een vergunning en het aantal mensen dat wel recht heeft op asiel in ons land wordt met 250 verminderd. Zo vatte Roelof Bisschop van de SGP woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer de uitkomst samen van een compromis dat de lieve vrede in de coalitie moet bewaren.

  Dat compromis tussen CDA, D66 en ChristenUnie enerzijds en de VVD anderzijds leidt ertoe dat er alsnog een kinderpardon komt voor mensen die nu al in ons land zijn. Tegelijkertijd komt het compromis tegemoet aan de wens van de VVD om het kinderpardon in de nabije toekomst af te schaffen.

  Volgens het regeerakkoord zou er niets veranderen in het asielbeleid. De VVD eiste in ruil voor het openbreken van het regeerakkoord ook dat het aantal asielzoekers dat via de vluchtelingenorganisatie UNHCR in ons land komt wordt verminderd van 750 naar 500.

  Bij de linkse oppositie viel het goed dat er nu een kinderpardon komt. Maar het compromis maakt ook een einde aan de zogeheten discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van justitie, die tot dusver genade voor recht kon laten gelden in “schrijnende gevallen”. De linkse partijen maken zich zorgen dat dit zal leiden tot een verharding van het asielbeleid.

  Het beëindigen van het kinderpardon en van de discretionaire bevoegdheid is precies wat Geert Wilders van de PVV al jaren eist. Maar hij was het minst tevreden over de deal. Wilders wees erop dat er in feite weer sprake is van een generaal pardon. Mensen die niet meewerken aan de procedures en hier de regels overtreden worden volgens hem beloond voor hun slechte gedrag. Het zal leiden tot de komst van nog meer mensen naar ons land die erop rekenen dat de overheid de eigen regels toch niet handhaaft. Wilders diende (opnieuw) een kansloze motie van wantrouwen in.

  Het compromis moet er ook toe leiden dat de asielprocedures flink bekort worden. Daarmee wordt voorkomen dat asielkinderen “wortelen”in de Nederlandse samenleving en dat zou een kinderpardon overbodig maken. De discretionaire bevoegdheid maakt plaats voor een vroegtijdige beoordeling van schrijnende gevallen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

  Er was tijdens het debat veel zure kritiek op de “koehandel met mensen” in het compromis. Dat moet nu uitgewerkt worden in nieuwe regels. De zaak komt daardoor opnieuw aan de orde in de Tweede Kamer. CDA, D66 en ChristenUnie blijven de druk ondervinden van de linkse oppositie. De VVD blijft onder vuur van de PVV van het FvD van Thierry Baudet.

   

   

   

   

   

   

   

  3 REACTIES

  1. Waarom de VVD heeft toegegeven weet ik niet: een coalitie redden met het oog op de peilingen? Wisselgeld om de wilde klimaatmaatregelen te temperen?

   Het lijkt me een korte-termijnstrategie. De kiezer is berucht om zijn korte-termijngeheugen, maar zelfs de meest-ongeïnteresseerde Nederlander zal dit gedrag meewegen als hij over een maand in het stemhokje staat. De VVD kan er nu net zo goed meteen de stekker uittrekken. Dan kunnen we alle verkiezingen combineren. Dat scheelt belastinggeld.

   Of het nog goed komt met 13 partijen? Welke buitenlandse bezettingsmacht moet nu ons poldersysteem opschudden, zodat een regering weer een duidelijk mandaat van de kiezers krijgt? Historisch gezien ontbreekt de polder de kracht om zijn grondwet op eigen kracht drastisch te wijzigen. Het is hier te koud voor gele hesjes.

  2. Het moest er toch ooit van komen. Want in de oude regeling zat een heel lastig uit te leggen eis, een soort contradictio in terminis. Want een immigrant zonder verblijfsvergunning maakte alleen kans op een verblijfsvergunning als hij meewerkte aan terugkeer. Voor een Nederlander met heel veel fantasie, maar vooral vertrouwen in de overheid, is dit nog wel te begrijpen. Maar dit aan een migrant uitleggen om meewerkend gedrag te krijgen lijkt me kansloos. Zijn reden van migratie is namelijk juist vaak heel negatieve ervaringen met onbetrouwbare overheden.

  3. Er was tijdens het debat veel zure kritiek op de “koehandel met mensen” in het compromis. Dat moet nu uitgewerkt worden in nieuwe regels. De zaak komt daardoor opnieuw aan de orde in de Tweede Kamer. CDA, D66 en ChristenUnie blijven de druk ondervinden van de linkse oppositie. De VVD blijft onder vuur van de PVV van het FvD van Thierry Baudet. Zo zien we dat elke volksvertegenwoordiger niet wegloopt voor zijn/haar verantwoordelijkheid. En dat boze kiezers beweren dat het niet gaat om mensen, maar om zieltjes te winnen is voor mij nieuw. Wanneer ik de dames en heren volksvertegenwoordigers in volle vaart op elkaar zie stuiven, al dan niet met handtasje in de aanslag, voel ik aan mijn vezels dat het altijd in het belang is voor Volk en Vaderland. Daarom stem ik bij de verkiezingen altijd op alle fractie voorzitters omdat ze allemaal gelijk hebben, deskundig zijn en ik kan het niet vaak genoeg zeggen: integer.

  Comments are closed.