Zware beroepen ontzien bij AOW

  0
  452

  Leestijd: 1 minuten.

  Nu de verhoging van de AOW-leeftijd een feit is, voelen velen letterlijk de pijn. Vorige week luidden de bedrijfsartsen, verenigd in de NVAB, al de noodklok. Langer doorwerken is een te zware opgave voor mensen met zware beroepen. Vandaag pleit voormalig FNV-voorzitter en PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius in Trouw voor maatregelen.

  Mensen met zware beroepen, zoals bijvoorbeeld stratenmakers en bouwvakkers, zijn vaak op jonge leeftijd begonnen met hun werk, zijn veelal laag opgeleid en verdienen relatief weinig. Zij hebben minder financiële mogelijkheden dan hoogopgeleiden om zelf te regelen dat ze vroegtijdig stoppen met werken.

  Over een hogere AOW-leeftijd werd al vele jaren gedebatteerd in de Nederlandse politiek, voordat CDA-minister Piet Hein Donner samen met PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma in 2009 met een wetsvoorstel kwam voor een hogere AOW-leeftijd. Daarin werd rekening gehouden met werknemers die er meer dan 42 jaar op hadden zitten. Zij kregen de mogelijkheid om toch nog op hun 65e hun AOW te ontvangen, maar wel met een lagere uitkering. Werknemers in zware beroepen zouden na 30 jaar een aanbod moeten krijgen van de werkgever voor minder belastend werk. Maar in 2009 voelde Nederland de gevolgen van de financiële crisis. Het wetsvoorstel werd ingetrokken en in 2011 vervangen door een veel soberder wetsvoorstel, waarbij de verhoging van de AOW-leeftijd sneller werd ingevoerd.

  Daarover klaagt Agnes Jongerius, die als FNV-voorzitter met de werkgevers in de clinch lag over de verhoging van de AOW-leeftijd, nu haar nood. De flexibele AOW, waarbij mensen toch nog op hun 65e zouden kunnen stoppen, is er nooit gekomen. Jongerius, die in 2012 vertrok als FNV-voorzitter, zegt dat er bovendien niet in de cao’s goede afspraken zijn gemaakt met werkgevers om te komen tot maatregelen om werknemers met zware beroepen te ontzien.

  Jongerius pleit nu niet alleen voor een flexibele AOW, maar ook voor een “generatiepact”. Oudere werknemers zouden dan minder zwaar werk gaan verrichten en hun kennis en ervaring overdragen aan jongere collega’s. Daarnaast zouden ze geleidelijk aan minder moeten gaan werken en toch een volledig pensioen kunnen opbouwen. Anders gezegd: De PvdA kan met de verkiezingen in zicht weer haar sociale gezicht laten zien en de zware beroepen weer hoog op de politieke agenda zetten.